ހޮނިހިރު 24 އޯގަސްޓު 2019
01 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:30
ލުއި ޚަބަރު - ގުރޫ ރާންދަވާ

ޝޯގެ ތެރެެއިން ގުރޫ ރާންދަވާ އަށް ހަމަލާދީފި

  • ހަމަލަ ދީފައިވަނީ ކެނެޑާގައި
  • ހާލު ރަނގަޅުވެ ، އިންޑިއާގައި

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 31 ޖުލައި 2019 | ބުދަ 22:34 3,010

ހަމަލާ އަށް ފަހު ރާންދަވާ ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް - އިންސްޓަގްރާމް

ޕަންޖާބުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ގުރްޝަރަން ޖޯތް ސިންގް (ގުރޫ ރާންދަވާ) ކެނެޑާގައި ޝޯއެއް ހުށައަޅަމުން ދަނިކޮށް ހަމަލާ ދީފިއެވެ.

ކެނެޑާގެ ވެންކޫވާގެ ކުއީން އެލިޒަބަތް ތިއޭޓަރުގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ޝޯ ހުށައަޅަމުން ދަނިކޮށް ހަމަލާ ދީފައިވަނީ ރަންދަވާގެ މޫނަށެވެ. ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އިންސްޓަގްރާމްގައި އަޕްލޯޑް ކުރި ފޮޓޯގައި އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރާންދަވާ އަށް ހަމަލާ ދީފައިވަނީ ޝޯ ހުށައަޅަމުން ދަނިކޮށް ޕަންޖާބު މީހަކު ސްޓޭޖަށް އަރަން އުޅުމުން އެމީހާ ކައިރީ ނާރާށެ ބުނުމުންނެވެ. ތަކުރާރުކޮށް ސްޓޭޖަށް އެމީހާ އަރަން ދިމާކުރުމުން ޝޯގެ ޕްރޮމޯޓަރު ވަނީ އެމީހާ ދުރަށް ޖައްސާފައެވެ. ޝޯ ނިންމާލުމަށް ފަހު ރާންދަވާ ސްޓޭޖުން ފައިބަން ދަނިކޮށް ޕަންޖާބީ މީހާ ވަނީ އޭނާގެ މޫނުމަތީގައި އަތް މުއްކަވާފައި އެތިފަހަރެއް ޖަހާފައެވެ. އޭގެ ސަބަބުން މޫނުން ލޭ އައިކަމަށް ރާންދަވާގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ގުރޫ އަކީ ޕަންޖާބީ ލަބަކިޔުންތެރިންގެ ތެރެއިން ބޮލީވުޑް ގައި އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެވެ. އޭނާގެ ''ހައި ރޭޓޭޑް ގަބްރު'' އަކީ އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ އެއް ލަވައެވެ. ހިންދީ މީޑިއަމް ފިލްމަށް ކިޔާފައިވާ ލަވަ ''ސޫޓް''ގެ އިތުރުން ''ބަންޖާ ރާނީ'' އަކީ ވެސް ގުރޫގެ ހިތްގައިމު ލަވަތަކުގެ ތެރޭ ހިމެނޭ ލަވަތަކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް