އަންގާރަ 28 ޖެނުއަރީ 2020
10 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 03
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ވިޔަފާރި - އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ ވިއްކުން

މިދިޔަ ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 10 މިލިއަން ހިއްސާ ކަސްޓަމަރުން ވަނީ ގަނެފައި: އެމްއައިބީ

  • 244 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިއްސާ އާންމުންނަށް ވިއްކުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައި
  • ކަލެކްޝަން ސެންޓަރު ހުޅުވީ އާންމުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ހިއްސާ ގަނެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމަށް
  • ހިއްސާ ގަތުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީހަކީ 18 ސެޕްޓެމްބަރު

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 31 ޖުލައި 2019 | ބުދަ 15:09 4,427

ބޭންކުގެ ހިއްސާ ވިއްކުމަށް ހުޅުވާފައިވާ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރު - މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް

މިދިޔަ ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 10 މިލިއަން ހިއްސާ ކަސްޓަމަރުން ގަނެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުން ބުނެފިއެވެ.

އެމްއައިބީ އިން ބުނީ ހިއްސާ ވިއްކާލުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އާންމުންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހިއްސާ ގަނެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ބޭންކުން ވަނީ ހިއްސާ ވިއްކުމަށް އަންގާރަ ދުވަހު މ. ފާމުދޭރިގޭގައި ކަލެކްޝަން ސެންޓަރެއް ހުޅުވާފައެވެ. އެމްއައިބީ އިން ބުނީ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރު ހުޅުވީ އާންމުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ހިއްސާ ގަނެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ. މި ކަލެކްޝަން ސެންޓަރު ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވާ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެދުނު 09:00 އަކުން ރޭގަނޑު 10:00 އަކަށެވެ.

އެމްއައިބީ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކޮށް މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ފަހު 244 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިއްސާ އާންމުންނަށް ވިއްކުމަށް ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ. މި ހިއްސާގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބެންކުގެ 4.5 މިލިއަން ހިއްސާ (157 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިއްސާ)، އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން އޮފް ދަ ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ 2.4 މިލިއަން ހިއްސާ (87 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިއްސާ) އަދި ޖުމްލަ އާއްމު ހިއްސާގެ ގޮތުން 6،975،000 (ހަ މިލިޔަން ނުވަލައްކަ ހަތްދިހަ ފަސް ހާސް) ހިއްސާއެވެ. މިއީ ބޭންކުގެ ޖުމްލަ ހިއްސާގެ 31 އިންސައްތައެވެ.

އެމްއައިބީގެ ހިއްސާއެއް ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 35 ރުފިޔާއަށެވެ. ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ގަނެވޭނީ 700 ރުފިޔާގެ 20 ހިއްސާއެވެ. މިއަދަދު އިތުރުކުރަން ބޭނުންނަމަ 10 ހިއްސާގެ ރޭޓުން ބޭނުން އަދަދަކަށް އިތުރު ކުރެވޭނެއެވެ.

އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ ވިއްކުން އެކަށައަޅާ، ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެންޑީބީއައިބީގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ މާލީ ތަޖުރިބާކާރުންގެ އެހީއާއެކު "ޝާހް ހުސައިން އެންޑް ކޯ"ގެ ގާނޫނީ ލަފާގެ މަތިން، އޮޑިޓް ފަރމެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކޭޕީއެމްޖީ ދަށުންނެވެ.

އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލްގެ އިތުރުން އެމްއައިބީގެ ގޮފިތަކުން، ބީއެމްއެލް އޮންލައިން ބޭންކިން، ދިރާގު ޕޭ އަދި އުރީދޫ އެމް ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ހިއްސާ ގަނެވޭނެއެވެ.

އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ ގަތުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީހަކީ 18 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް