އަންގާރަ 28 ޖެނުއަރީ 2020
10 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 03
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ވިޔަފާރި - ބީއެމްއެލް

ބީއެމްއެލްގެ ހިއްސާއަކަށް 24 ރުފިޔާ: ދައުލަތަށް 390 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް

  • ޖުމްލަ 129.17 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާ ބަހަން ނިންމާފައިވޭ
  • ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކީ ޓެކްސްއާއި ހިއްސާގެ ފައިދާ އެއްކޮށްލުމުން ޖެހޭ އަދަދު
  • ޓެކްސްއަށް ކެނޑުމުގެ ކުރިން 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް ލިބިފައިވޭ

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 31 ޖުލައި 2019 | ބުދަ 02:36 6,137

ބީއެމްއެލްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން - ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ފައިދާއިން ހިއްސާއަކަށް 24 ރުފިޔާގެ މަގުން ޖުމްލަ 129.17 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާ ބަހަން ނިންމައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ބީއެމްއެލްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ (އޭޖީއެމް) ގައި މިއަދަދުގެ ހިއްސާ ބަހަން ނިންމީ ހިއްސާދާރުންގެ މެދުގައި ނެގުނު ވޯޓަކަށް ފަހުގައެވެ. މިއީ ބީއެމްއެލްގެ ތާރީހުގައި ވެސް ބަހަން ނިންމި އެންމެ ބޮޑު ޑިވިޑެންޑެވެ.

މިނިންމުމުގެ ސަބަބުން ބީއެމްއެލްގެ އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާދާރުގެ ހައިސިއްޔަތުން ދިވެހި ދައުލަތަށް ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް ބެލެވޭއިރު، ޓެކްސްގެ އާމްދަނީ އާއި ހިއްސާގެ ފައިދާ އެއްކޮށްލުމުން ދައުލަތަށް 390 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެއެވެ.

ބީއެމްއެލްއަށް ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޓެކްސްއަށް ކެނޑުމުގެ ކުރިން ޖުމްލަ 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް ލިބިފައެވެ. މިއީ 2017 ވަނަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު 13 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. މިއީ ޓެކްސްއަށް ކެނޑުމުގެ ކުރިން ބީއެމްއެލްގެ ފައިދާ 1 ބިލިއަނަށް ވުރެ އިތުރުވީ ތިންވަނަ އަހަރެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން

އޭޖީއެމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯގެ މަގާމާ ދާދި ފަހުން ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ޓިމް ސޯޔަރ ވިދާޅުވީ މިހާ ބޮޑު އަދަދެއްގެ ޑިވިޑެންޑެއް ބެހުމުން ހިއްސާދާރުން ލިބޭ ފައިދާއާ މެދު ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. ސޯޔަރ ވިދާޅުވީ ބޭންކުގެ މާލީ ހާލަތު މިހާ ރަނގަޅުވުމުން އެކަމުގެ ހެޔޮ އަސަރު މުޖުތަމައަށް ވެސް ކުރާނެކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފާއިތުވި އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް ބޭންކުން ކޮމިއުނިޓީ މަޝްރޫއުތަކަށް ބޮޑު ހަރަދެއް ކޮށްފައިވާއިރު، މުސްތަގުބަލުގައިވެސް މުޖުތަމައަށް ފައިދާހުރި އިންވެސްޓްތަކެއް ކުރެވޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް