އަންގާރަ 28 ޖެނުއަރީ 2020
10 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 03
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ވިޔަފާރި - ސްޕްރިންގް ކޫލް ޝޯރޫމް

ބްލޫ ސްޓާރ ބްރޭންޑަށް ހާއްސަ ސްޕްރިންގް ކޫލް ޝޯރޫމް ހުޅުވައިފި

  • ބްލޫ ސްޓާރގެ ފަރާތުން އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ ދާއޫދް ބިން އުޒައިރު އާއި ސްޕްރިންގ ކޫލްގެ ޑައިރެކްޓަރ މުހައްމަދު އަހުސަން ބައިވެރިވެލެއްވި
  • ބްލޫ ސްޓާރއިން ރިފްރިޖެރެންޓް އާރްފޯޓެންއޭ (R410A) އަކާއެކު ދާދި ފަހުން ޑިޒައިން ކޮށްފައިވާ ސްޕްލިޓް އޭސީ ވަނީ ދައްކާލާފަ
  • ސްޕްރިންގ ކޫލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި އޮންލައިން ޕޭޖްއެއް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގައި ކުރިންވެސް ދިޔައީ ބްލޫ ސްޓާރގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކަމުން

ޝަރޫނާ އަބްދުﷲ
AbdullaSharoona

ކ. މާލެ 28 ޖުލައި 2019 | އާދީއްތަ 19:38 3,444

ސްޕްރިންގް ކޫލް ޝޯރޫމް - އާކައިވް

އެއަރ ކޮންޑިޝަނަރ އުފެއްދުމުގައި އިންޑިއާގައި ނަން މަޝްހޫރު ބްރޭންޑެއްކަމުގައިވާ ބްލޫސްޓަރ ބްރޭންޑުގެ އުފެއްދުންތަކަށް ހާއްސަކޮށް ސްޕްރިންގް ކޫލް ޝޯރޫމްގެ ނަމުގައި ޝޯރޫމެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

ސްޕްރިންގ ކޫލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މި ޝޯރޫމް ހުޅުވުމަށްޓަކައި އާދިއްތަ ދުވަހު ވަނީ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވަފައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބްލޫ ސްޓާރގެ ފަރާތުން އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ ދާއޫދް ބިން އުޒައިރު އާއި ސްޕްރިންގ ކޫލްގެ ޑައިރެކްޓަރ މުހައްމަދު އަހުސަން ބައިވެރިވެލެއްވިއިރު ބައެއް ޕްރޮޑަކްޓްތައް ވަނީ ދައްކާލާފައެވެ. އެގޮތުން، ބްލޫ ސްޓާރއިން ރިފްރިޖެރެންޓް އާރްފޯޓެންއޭ (R410A) އަކާއެކު ދާދި ފަހުން ޑިޒައިން ކޮށްފައިވާ ސްޕްލިޓް އޭސީ ވަނީ ދައްކާލާފައެވެ.

ޝޯރޫމް ހުޅުވައިދެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެ.އެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ބްލޫ ސްޓާރގެ ސީއީއޯ ދާއޫދް ބިން އުޒައިރު ވިދާޅުވީ އަލަށް އުފެއްދި އޭސީއަކީ ހާއްސަކޮށް ރާއްޖެފަދަ ހޫނު ގައުމުތަކަށް އުފެއްދި އޭސީއެއް ކަމަށެވެ.

މި އޭސީތަކުގަ އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ ހާއްސަ ކޯޓިންގ އެއް ލާފަ، އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ މި މާރކެޓަކީ ވަރަށް ހިއުމިޑް ތަނެއްކަން އަދި ވެލީގެ އުނދަގޫވެސް ޖެހޭކަން. އަދި މި އައުޓްޑޯ ޔުނިޓުގައި ދަބަރެއް ނުޖަހާނެ.

~ ބްލޫ ސްޓާރ ސީއީއޯ ދާއޫދް ބިން އުޒައިރު

މީގެ އިތުރުން ދާއޫދު ވިދާޅުވީ އެ އޭސީ އަކީ ތިމާވެއްޓާ ވަރަށް ރަހުމަތްތެރި އޭސީއެއް ކަމަށާއި މި އުފެއްދުމާއެކު ބްލޫ ސްޓާރގެ ރާއްޖޭގެ މާރކެޓް ޝެއަރ މަތިވެގެން ދާނެކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިވަގުތު މާކެޓް ޝެއަރ އަކީ 10 އިންސައްތަ ކަމަށާ އެ ކުންފުނީގެ އަމާޒަކީ 20 އިންސައްތަ އަށް ނަމަވެސް ޝެއަރ މަތިކުރުން ކަމަށެވެ.

އަލަށް އުފެއްދި މި އޭސީ ރަސްމީކޮށް ލޯންޗުކުރުން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހާއްސަ ލަކީ ޑްރޯއެއްވެސް ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ބްލޫ ސްޓާރގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

ސްޕްރިންގ ކޫލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި އޮންލައިން ޕޭޖްއެއް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގައި ކުރިންވެސް ދިޔައީ ބްލޫ ސްޓާރގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކަމުންނެވެ. އެކުންފުންޏަށް އާ ދިރުމެއް ލިބިގެން ގޮސްފައި މިވަނީ މި ޝޯރޫމް ހުޅުވުމުންނެވެ.

ބްލޫ ސްޓާރ އަކީ އޭސީގެ އިތުރުން، ރިފްރިޖެރޭޓަރ، އަދި ވޯޓަރ ކޫލަރ ފަދަ ޕްރޮޑަކްޓްތައް އުފެއްދުމުގައި އިންޑިއާގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކެއްގެ ތަރުހީބު ލިބިފައިވާ ކުންފުންޏެއްކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް