އަންގާރަ 28 ޖެނުއަރީ 2020
10 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 03
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ވިޔަފާރި - އެމެރަލްޑް ރިސޯޓު

އެމެރަލްޑް ރިސޯޓު އެންޑް ސްޕާ އަންނަ މަހު ހުޅުވަނީ

  • މި ރިސޯޓުގައި 120 ވިލާ ހުރޭ
  • ވޯޓާ އަދި ބީޗް ވިލާތަކުގެ ތެރޭގައި ޖަކޫޒީ ވިލާތަކާއި ޕޫލް ވިލާތަކާއި ސުޕީރިއާ އާއި ރޯޔަލް އަދި ޕްރެޒިޑެންޝިއަލް ވިލާތައް ހުރޭ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 27 ޖުލައި 2019 | ހޮނިހިރު 08:34 3,511

އެމެރަލްޑް ރިސޯޓުގެ ފެމެލީ ބީޗް ރޫމެއް - އެމެރަލްޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ

ރ. އަތޮޅުގެ ފަސްމެންދޫގައި ތަރައްގީ ކުރާ އެމަރެލްޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ އޮގަސްޓް މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

މި ރިސޯޓުގައި 120 ވިލާ ހުންނައިރު އެއީ 60 ބީޗް ވިލާ އާއި 60 ވޯޓާ ވިލާއެވެ. ވޯޓާ އަދި ބީޗް ވިލާތަކުގެ ތެރޭގައި ޖަކޫޒީ ވިލާތަކާއި ޕޫލް ވިލާތަކާއި ސުޕީރިއާ އާއި ރޯޔަލް އަދި ޕްރެޒިޑެންޝިއަލް ވިލާތައް ހިމެނޭއިރު މިއީ އެކި ފަންތީގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ވިލާތަކެކެވެ.

މި ރިސޯޓުގައި ޕިއްޒާ އާއި ޕާސްތާ ކަމުދާ މީހުންނަށް ހާއްސަ ބީޗް ކްލަބް ގްރިލް ރެސްޓޯރެންޓް އާއި އޭޝިއާގެ ތަފާތު ރަހަތަކަށް ހާއްސަ ލެ އޭޝިއާޓީކް ރެސްޓޯރެންޓާއި އެމެރިކާގެ ތަފާތު ކާނާތަކަށް ހާއްސަ އެމަޒޯނިކް ރެސްޓޯރެންޓް" ގެ އިތުރުން ބްރެކްފާސްޓް ބުފޭތަކަށް ސާރވް ކުރާ "އެކުއާ ރެސްޓޯރެންޓެއް ހުރެއެވެ.

މޫދު ކުޅިވަރުތަކަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ޑައިވިން ސެންޓަރަކާއި ވޯޓާ ސްޕޯޓްސް ސެންޓަރެއް އަދި ކުޑަކުދިންނަށް ޑޯލްފިން ކްލަބެއް ވެސް މި ރިސޯޓުގައި ވަނީ ގާއިމް ކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ރިސޯޓުގައި ސްޕާ އަކާއި ޖިމެއްގެ އިތުރުން ސްޕޯޓްސް ސެންޓަރެއް ވެސް ހުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް