ހޯމަ 09 ޑިސެންބަރު 2019
13 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 12
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:57
އިޝާ 19:14
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

"އިންޝާﷲ" ގައި ސަލްމާން އާއި އާލިއާގެ އިތުރުން އިތުރު ތަރިއެއް

  • ފިލްމްގެ ޝޫޓިން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ މަހު

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 26 ޖުލައި 2019 | ހުކުރު 18:44 7,748

ސަލްމާން ޚާން އާއި އާލިއާ ބަޓް - ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ އަންނަން އޮތް ފިލްމް "އިންޝާﷲ" ގައި ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ ސަލްމާން ޚާން އާއި އާލިއާ ބަޓް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޕިންކް ވިލާގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާގޮތުން ބަންސާލީގެ ގިނަ ފިލްމްތަކުގައި ފިލްމްގެ ލިޑް ރޯލުން ވަނީ ތިން ތަރިން ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން ބަންސާލީގެ ކާމިޔާބު ފިލްމްތައް ކަމަށްވާ "ބާޖިރާއޯ މަސްތާނީ"، ޕަދްމާވަތް" އަދި "ހަމް ދިލް ދެ ޗޫކޭ ސަނަމް" ގައި ވެސް ތިން ތަރިން ވަނީ ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

މި ފިލްމްތަކާއި އެއްގޮތަށް "އިންޝާﷲ" ގައި ވެސް ދެވަނަ ބަތަލާއެއްގެ ރޯލުން ޒުވާން ތަރިއަކު ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. ސަލްމާން އާއި އާލިއާ ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ ލޯބީގެ މިފިލްމްގައި ޚާއްސަ ރޯލަކުން ފެނިގެންދާ ދެވަނަ ބަތަލާ އަކީ ކޮންތަރިއެއް ކަން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

"އިންޝާﷲ" ގައި ސަލްމާން ފެނިގެންދަނީ އުމުރުން 40 ގެ އަހަރުތައް ގުނަމުންދާ ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ ރޯލުންނެވެ. އާލިއާ ފެނިގެންދާނީ ކާމިޔާބު ޒުވާން ބަތަލާއެއްގެ ރޯލުންނެވެ. މި ފިލްމްގައި ސަލްމާން ދައްކުވައިދެވީ އޭނާއަށް ވުރެ އުމުރުން 20 އަހަރު ޒުވާން އަންހެންކުއްޖަކާއި ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ މަންޒަރެވެ.

މި ފިލްމްގެ ޝޫޓިން އަންނަމަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ސަންޖޭ މިވަގުތު ދަނީ ފިލްމް ޝޫޓު ކުރާނެ ތަނެއް ހޯދަމުންކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

މި ފިލްމް ވެގެން ދާނީ 20 އަހަރަށް ފަހު ބަންސާލީ އާއި އެކު ސަލްމާން މަސައއކަތް ކުރާ ފިލްމަށެވެ. ސަލްމާން އެންމެ ފަހުން ކުޅެފައިވާ ބަންސާލީގެ ފިލްމަކީ "ހަމް ދިލްދެ ޗޫކޭ ސަނަމް" އެވެ. މި ފިލްމްގައި ސަލްމާން އާއި އެކު ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ އައިޝްވަރިޔާ ރާއި އާއި އަޖޭ ދޭވްގަން އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް