ބުރާސްފަތި 27 ޖޫން 2019
11 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 23
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:40
ލުއި ޚަބަރު - ނަޝީ ކޭކްސް

އެމިރޭޓްސް މުބާރާތުން ނަޝީ ކޭކްސް އަށް ބޮޑު ކާމިޔާބެއް

  • ނަޝީކޭކްސް އިން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ދެ ބައިންވެސް 3 ވަނަ ހޯދާފައިވޭ

ޖުމާނާ ތައުފީގު
twitter

ކ. މާލެ 6 މާރޗް 2017 | ހޯމަ 19:03 2,933

ނަޝީ އަދި ޝަފީޤާ - މުބާރާތުން ލިބުނު ކާމިޔާބީއާ އެކު - ރާއްޖެއެމްވީ

ދުބާއީގައި ކުރިއަށް ދިޔަ އެމިރޭޓް ސެލޫން ކަލިނިއަރ (އީއެސްސީ) 2017 ގެ ކޭކުއެޅުމުގެ ދެ މުބާރާތުން ވެސް ތިންވަނަ ނަޝީކޭކްސް އަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

މިދިޔަ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ 26 ން ފެށިގެން މާޗް މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިއަލަށް ބޭއްވި އެމިރޭޓް ސެލޫން ކަލިނިއަރ ގައި ނަޝީކޭކްސް އިން ބައިވެރިވެފައިވަނީ ކެއްކުމުގެ އެކި މުބާރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޭކު އެޅުމުގެ ބުމާރާތްތައް ކަމުގައިވާ 3 ޓިއަރ ވެޑިންކޭކް މުބާރާތާއި ޕްރެކްޓިކަލް ކޭކް ޑެކަރޭޝަން މުބާރާތެވެ. މި ދެ މުބާރާތުން ވެސް ތިންވަނަ ހޯދާފައި މިވަނީ ނަޝީކޭކްސް އިންނެވެ.

ތްރީޓިއަރ މުބާރާތުން 3 ވަނައަށް ދިޔަ ކޭކު

3 ޓިއަރ ވެޑިން ކޭކް މުބާރާތުގައި ނަޝީ ކޭކްސްގެ ފަރާތުން މަރިޔަމް ޝަފީގާގެ ކޭކު ބައިވެރިކޮށްފައިވާއިރު، ޕްރެކްޓިކަލް ކޭކް ޑެކަރޭޝަން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވީ އައިމިނަތު ނަޝީދާ (ނަޝީ) އެވެ.  ޕްރެކްޓިކަލް ކޭކް ޑެކަރޭޝަން މުބާރާތަކީ ދެ ގަޑިއިރުތެރޭގައި ލައިވްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މުބާރާތެކެވެ. މި މުބާރާތުގައި މި އަހަރުގެ ތީމަކީ ދުބާއީ އެވެ.

ލައިވް ޕްރެކްޓިކަލް ކޭކް ޑެކަރޭޝަން މުބާރާތުން 3 ވަނަ އަށް ދިޔަ ކޭކް

"ދުބާއީ އާ ގުޅޭ ތީމަކަށް ކޭކު އަޅަން ޖެހެނީ. އެހެންވެ ވީހާ ވެސް ބޮޑަށް ބެލީ މި ތީމުގެ ތެރެއިން ކްރިއޭޓިވިޓީ ދެއްކޭތޯ" ނަޝީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ދުބާއީ އަދި ސިންގަޕޯ ގައި ބޭއްވުނު މިފަދަ ލައިވް މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ނަޝީއަށް ގޯލްޑް މެޑަލް ލިބިފައިވެއެވެ.

"މިފަހަރު ގޯލްޑް މެޑަލް އެއް ނުލިބޭ. ދުބާއީއަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން ޓްރަޔަލް އަކަށް އެޅިން ކޭކެއް. ދެ ގަޑިއިރަށްވުރެ ކުރިން ނިންމާ ވެސް ލެވުނު. އެކަމަކު މުބާރާތުގައި 2 ގަޑިއިރުތެރޭގައި ނިންމައެއް ނުލެވުނު" ނަޝީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީގެ ޓްރަޔަލް ކޭކު

މި މުބާރާތުގެ ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރަމުން ނަޝީ ވިދާޅުވީ އެހެން ފަހަރުތަކާ ޚިލާފަށް މިފަހަރު މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހުނު ތަން ފިނިގަދަވުމުގެ ސަބަބުން އުނދަގޫވިކަމަށެވެ.  

"ވޯކިން އޭރިއާ ވަރަށް ފިނިގަދަ. އެހެންވެ ވަރަށް އުނދަގޫވި ކޭކު އަޅަން. އެހެންވެ 2 ގަޑިއިރުތެރޭ ނިންމާނުލެވުނީ ވެސް" ނަޝީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީގެ ކޭކު ތިން ވަނައަށް ގޮސްފައިވަނީ 46 ކޭކުގެ ތެރެއިންނެވެ. އަދި ޝަފީގާގެ ކޭކު ތިންވަނައަށް މި ދިޔައީ 15 ކޭކުގެ ތެރެއިންނެވެ.

ނަޝީ ކޭކްސްއަކީ ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބައެއްގެ މަގްބޫލްކަން ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތެއް ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 21 ގަޑިއިރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް