ބުދަ 23 އޮކްޓޯބަރ 2019
06 ހެއި
1441 ސަފަރު 24
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
މަޣްރިބް 17:52
އިޝާ 19:05
ވިޔަފާރި - ފެއަރ މެޑިކަލް އިންޝުއަރަންސް އަދި ހެލްތް ކެއަރ

ފެއަރ މެޑިކަލް އިންޝުއަރަންސް އަދި ހެލްތް ކެއަރ ކޮންގްރެސް ފަށައިފި

  • ފެއަރ އަދި ކޮންގްރެސް އޮންނާނީ ޖުލައި މަހުގެ 22 އިން 24 އަށް ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 23 ޖުލައި 2019 | އަންގާރަ 18:19 1,839

ފެއަރ މެޑިކަލް އިންޝުއަރަންސް އަދި ހެލްތް ކެއަރ ކޮންގްރެސްގެ ތެރެއިން - އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް އާއި އެމް.އެމް.އޭ ގުޅިގެން ފެޑެރޭޝަން އޮފް އެފްރޯ-އޭޝިއަން އިންޝުއަރަރސް އެންޑް ރީއިންޝުއަރަރސްގެ "ފެއަރ މެޑިކަލް އިންޝުއަރަންސް އަދި ހެލްތް ކެއަރ ކޮންގްރެސް" ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ފަށައިފިއެވެ.

"އަ ވަރލްޑް އޮފް އޮޕޮޗިއުނިޓީޒް" ގެ ނަމުގައި މި ހަރަކާތް ފަށާފައިވާއިރު މެޑިކަލް އިންޝުއަރަންސް އަދި ހެލްތް ކެއަރ ކޮންގްރެސް ކުރިއަށްދާނީ ޖުލައި މަހުގެ 22 އިން 24 އަށް ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައެވެ.

އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސް ކުންފުނިން ބުނި ގޮތުގައި، ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގެ "ފެއަރ މެޑިކަލް އިންޝުއަރަންސް އަދި ހެލްތް ކެއަރ ކޮންގްރެސް" ރާއްޖޭގައި ހޯސްޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފެކެވެ. އަދި މިއީ އެލައިޑުގެ ގައުމީ އިންޝުއަރަންސް ހިދުމަތަށް 34 އަހަރު ފުރިފައިވާއިރު މި ހިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ލިބުނު ރަނުގެ ފުރުސަތެއްގެ ގޮތުގައި އެކުންފުނިން ވަނީ ސިފަ ކޮށްފައެވެ.

ފެޑެރޭޝަން އޮފް އެފްރޯ-އޭޝިއަން އިންޝުއަރަރސް އެންޑް ރީއިންޝުއަރަރސް އަކީ އޭޝިއާ އަދި އެފްރިކާ ބައްރުގެ އިންޝުއަރަންސް އަދި ރީއިންޝުއަރަންސް އާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ބަދަލުކޮށް އިލްމީ އަދި ފަންނީ މާހިރުންގެ އެހީގައި އިންޝުއަރަންސް އިތުރަށް މުއްސަނދިކޮށް ޒަމާނީ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދުމުގެ މަގުސަދުގައި 1964 ވަނަ އަހަރުގައި އުފައްދާފައިވާ ޖަމިއްޔާއެކެވެ. އެގޮތުން 20 ގައުމެއްގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު ފެށިގެން އައި މި ޖަމިއްޔާގެ މަސައްކަތް ފުޅާވެ، ބައިއަތު ހިފާފައިވާ ގައުމުތައް އިތުރުވެ، މިހާތަނަށް މި ޖަމިއްޔާގެ އެތަކެއް ހަރަކާތްތަކެއް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

ރާއްޖެއިން އިންޝުއަރަންސްގެ ދާއިރާއިން ހޯދާ އެކި އެކި ކުރިއެރުންތަކުގައި އެމް.އެމް.އޭ އިން ލިބެމުން އަންނަ އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް އެލައިޑުން ވަނީ އެ މުއައްސަސާ އަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް