ހޯމަ 09 ޑިސެންބަރު 2019
13 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 12
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:57
އިޝާ 19:14
ދުނިޔެ - ލީ ޕެންގ އަވަހާރަވުން

"ބުޗަރ އޮފް ބެއިޖިންގ" ގެ ނަމުން މަޝްހޫރު ޗައިނާގެ ކުރީގެ ޕްރިމިއަރ ލީ ޕެންގ އަވަހާރަވެއްޖެ

  • އަވަހާރަވީ އިރު އުމުރުފުޅުން 90 އަހަރު
  • ޓިއަންމެން ސްކްޔޭގައި ދިން ހަމަލާގެ މޭސްތިރިކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރޭ
  • ލީ ވަނީ ތަކުރާރުކޮށް އެ ދުވަހުގެ އަމަލުތައް ދިފާއުކުރައްވާފަ

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 23 ޖުލައި 2019 | އަންގާރަ 17:54 3,100

ޗައިނާގެ ކުރީގެ ޕްރިމިއަރ ލީ ޕެންގ - އޭއެފްޕީ

ޓިއަންމެން ސްކްޔާގައި ހިންގި ޖަރީމާގައި އިސްކޮށް ހުންނެވި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ޗައިނާގެ ކުރީގެ ޕްރިމިއަރ ލީ ޕެންގ އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

"ބުޗަރ އޮފް ބެއިޖިންގ" ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވި ލީ އަވަހާރަވީ އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވުމަށް ފަހުގައި ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޒިންވާ ނޫސް އެޖެންސީން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ. ލީ ވަނީ ކުރިން ބްލެޑަރ ކެންސަރއަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވާފައެވެ. އަވަހާރަވީ އިރު ލީ ގެ އުމުރުފުޅަކީ 90 އަހަރެވެ.

ޓިއަންމެން ސްކްޔާގައި ހިނގި އަމަލުތަކާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔެއްގެ ނުރުހުން އޭނާއަށް އަމާޒުވެފައިވީ ނަމަވެސް، ލީ ވަނީ ޗައިނާގެ ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީގެ ލީޑަރުކަން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ކުރައްވާފައެވެ. 1989 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގި ޖަރީމާގައި ލީ ވަނީ ޑިމޮކްރެސީއަށް އަޑު އުފުލާ ޓިއަންމަން ސްކުއާގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ މުޒާހަރާތަކުގެ ބައިވެރިން އެތަނުން ދުރުކުރުމަށް ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް އެތައް ބަޔަކު މަރާލާފައެވެ.

ޓިއަންމެން ސްކްޔާގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ މުޒާހަރާތަކުގައި ގިނައިން ބައިވެރިވެފައިވަނީ ކިޔަވާކުދިންނާއި މަސައްކަތު މީހުންނެވެ. 1989 ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުގެ ތެރޭގައި ކުރަން ފެށި މުޒާހަރާތަކާއި ގުޅިގެން "މާޝަލް ލޯ" އިއުލާން ކުރެއްވުމަށް ފަހު، އެތަނުގައި ތިބި މީހުން ދުރުކުރުމަށް ބާރުގެ ބޭނުން ކޮށްފައިވަނީ ޖޫން މަހުގައެވެ. މިހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު މަރާލާފައިވާ ކަމަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތު ކޮށްފައިވެއެވެ.

ލީ ވަނީ ތަކުރާރުކޮށް އޭނާގެ އަމަލުތައް ދިފާއު ކުރައްވާފައެވެ. ލީ ވިދާޅުވީ އެއީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހިއްޖެ ކަމެއް ކަމަށާއި، އެދުވަހު އެނޫން ގޮތަކަށް ނިންމެވުނުނަމަ ކުރީގެ ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަން އަދި އިރުމަތީގެ ޔޫރަޕުގެ ގައުމުތަކަށް ދިމާވި ހާލަތާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނީސް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް