އާދީއްތަ 08 ޑިސެންބަރު 2019
12 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 11
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ދުނިޔެ - އަފްގާނިސްތާން

އަފްގާން ސަރުކާރުން ދިން ހަމަލާއެއްގައި 7 މީހުން މަރުވެއްޖެ

  • އަފްގާނިސްތާންގެ ސަރުކާރާ ތާލިބާނުންނާ ދެމެދު ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމައިގާ ދެފަރާތުން ވަނީ ހަމަލާ ބަދަލުކޮށްފައި
  • އަފްގާން ސަރުކާރުންވަނީ އެމެރިކާގެ އެހީ އާއި ލަފާއާއެކު ތާލިބާނަށް ދެމުން އަންނަ ވައިގެ ހަމަލާތައް ވަރުގަދަކޮށްފަ
  • އދ. އިން ވަނީ މިހަމަލާތަކުގައި މަރުވާ އާންމުންގެ އަދަދާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ

ފާތިމަތު އުދުމާ
udhooooo

ކ. މާލެ 22 ޖުލައި 2019 | ހޯމަ 21:26 1,825

އެމެރިކާ އާއި އަފްގާންގެ މަންދޫބުން ދަނީ ގަތަރުގައި ތާލިބާނާއެކު ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތައް ކުރަމުންނެވެ. - ޓްވިޓަރ

އަފްގާން ސަރުކާރުން ދިން ހަމަލާއެއްގައި ކުޑަ ކުދިންނާއި އަންހެނުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަތް މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ.

ޕްރޮވިންޝަލް އޮފިސަރު މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި އަފްގާނިސްތާންގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގެ ދެކުނުގެ ސަރަހައްދެއް ކަމަށްވާ ލޮގާރް ޕްރޮވިންސްގައި އުޅޭ ތާލިބާން ހަނގުރާމަވެރިންނަށް ސަރުކާރުގެ ސިފައިން ހޯމަ ދުވަހު ދިން ހަމަލާގައި ރައްޔިތުންތަކަކަށް އޮޅިގެން ހަމަލާ ރައްދުކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަފްގާނިސްތާންގެ ސަރުކާރާ ތާލިބާން ސިފައިންނާ ދެމެދު ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމައިގާ ދެފަރާތުން ދަނީ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ގިނަ ހަމަލާތައް ރައްދުކުރަމުންނެވެ. އެމެރިކާ އާއި އަފްގާންގެ މަންދޫބުން ތާލިބާނާއެކު ގަތަރުގައި ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު އަފްގާން ސަރުކާރުން ވަނީ އެމެރިކާގެ އެހީ އާއި ލަފާއާއެކު ތާލިބާނަށް ދެމުން އަންނަ ވައިގެ ހަމަލާތައް 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވަރުގަދަ ކޮށްފައެވެ.

އދ އިން ދަނީ އަފްގާން ސަރުކާރާ ތާލިބާނުންނާ ދެމެދު ކުރިއަށްދާ ހަނގުރާމައިގައި މަރުވާ އާންމުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން އަންނާތީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ
ކޮމެންޓް