raajjemv logo
އޮލެންޑޯ އާއި ކޭޓީގެ ގުޅުން
ކޭޓީ ޕެރީ އާއި އޮލެންޑޯ ބްލޫމް ރުޅިވީ ދިރިއުޅުމާ މެދު "ހިޔާލު ތަފާތު ވުމުން"
 
އޮލެންޑޯގެ ހަ އަހަރުގެ ފިރިހެން ދަރިއެއް ހުރޭ
 
ކޭޓީ ބޭނުންވަނީ އާއިލާއެއް ފެށުމަށް ކަމަށް ރިޕޯޓްތަކުގައިވޭ
 
ކޭޓީއާއި އޮލެންޑޯ ރުޅިވިކަން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ މާޗް 1 ގައި
އައިޝަތު ޝާނީ
4,351
6 މާރޗް 2017 | ހޯމަ 16:43
ކ. މާލެ
ކޭޓީ އާއި އޮލެންޑޯ ރުޅިވިކަން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ މާޗް 1 ގައި
ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ، ކޭޓީ ޕެރީ އާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ، އިނގިރޭސިވިލާތަށް ނިސްބަތްވާ މަޝްހޫރު އެކްޓަރ އޮލެންޑޯ ބްލޫމް އަނެއްކާ ވެސް ރުޅިވެއްޖެއެވެ.

ދެ މީހުން ވަކިވިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ މާޗް މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހެވެ.

އެމެރިކާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުގައި މި ދެމީހުން ވަކިވީ، ބްލޫމް އާއިލާއެއް ފަށަން ބޭނުން ނުވާތީއެވެ.

ދެ މީހުން އެކަކު އަނެކަކު ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވި ކަމަށް ބުނާ ފަރާތަކާ ހަވާލާދީ "ދަ މިރަރ" އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ދެ މީހުންގެ ހިޔާލު ވަރަށް ތަފާތެވެ.

އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ކޭޓީ ބޭނުންވަނީ އަވަހަށް ކައިވެނިކޮށް، އާއިލާއެއް ފެށުމަށް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އޮލެންޑޯ އެކަމަށް އެއްވެސް ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށް އެމީހާ ބުނެފައި ވެއެވެ.

ބްލޫމް، 40، މީގެ ކުރިން ކައިވެންޏެއް ކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާާ އާއި ކުރީގެ އަނބިމީހާ، މަޝްހޫރު މޮޑެލް މިރެންޑާ ކަރ އަށް ކުއްޖެއް ވެސް ހުރެއެވެ. އޮލޭންޑޯ އާއި މިރެންޑާ 2010 ވަނަ އަހަރު ކައިވެނި ކުރިއިރު ފްލިން ލިބިފައިވަނީ ޖެނުއަރީ 2011 ގައެވެ. އަދި ދެމީހުން ވަރިވެފައިވަނީ 2013 ގައެވެ.

އޮލެންޑޯ އާއި ކޭޓީ އެކުގައި އުޅެން ފަށާފައި ވަނީ ޖެނުއަރީ 2016 ގައެވެ.

ދެ މީހުން ވަކިވުމާ ގުޅިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ފާޑު ކިޔާފައިވާ އިރު، ކޭޓީ ވަނީ ފާޑުކިޔުންތަަކަށް ޖަވާބުދާރީ ވެފައެވެ.

މާޗް 2 ގައި ކުރި ޓްވީޓެއްގައި "މި އަހަރު އާ ވިސްނުމެއް ގެންގުޅެންވީ އެންނު؟"ކަމަށް ގޮވާލާ ކޭޓީ ބުނީ، "ކުރީގެ ދެ ލޯބިވެރިންނަށް ވެސް އެކުވެރިންނަށް ވެވިދާނެ" ކަމަށެވެ.

"މިތާކު ވިކްޓިމެއް ނޫނީ ވިލަންއެއް ނެތް" ކޭޓީގެ ޓްވީޓްގައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް