ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
އެސްޓީއޯ

އެސްޓީއޯއިން އަލްނޫރު ހިކިކިރު ޕްރޮމޯޝަން 2019 ނަމުގައި ޕްރޮމޯޝަން އެއްފަށައިފި

  • 22 ޖުލައި 2019 އިން ފެށިގެން 21 ޑިސެމްބަރ 2019 އާ ހަމައަށް މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށްދާނެ
  • ބައްލަވައި ގަންނަވާ ކޮންމެ ހިކިކިރު ޕެކެޓަކަށް ކޮލެޓީ ރަނގަޅު ބިއްލޫރި ތައްޓެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ

ކ. މާލެ | 22 ޖުލައި 2019 | ހޯމަ 17:58 | 2,484

އަަލްނޫރު ހިކިކިރު ޕްރޮމޯޝަން - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު އެސްޓީއޯ ސުޕަރމާރޓް ގައި އޮތް އަލްނޫރު ހިކިކިރު ޕްރޮމޯޝަން ނަމުގައި ޕްރޮމޯޝަނެއް އިފްތިތާހު ކޮށްފިއެވެ.

22 ޖުލައި 2019 އިން ފެށިގެން 21 ޑިސެމްބަރ 2019 އައި ހަމައަށް މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށްދާނެއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން އަލްނޫރު ހިކިކިރު ޕެކެޓެއް ބައްލަވައިގަނެގެން ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް އިނާމެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. މިގޮތުން ބައްލަވައިގަންނަވާ ކޮންމެ ހިކިކިރު ޕެކެޓަކާއި އެކު އަލްނޫރު ލޯގޯޖެހި ކޮލެޓީ ރަނގަޅު ބިއްލޫރި ތައްޓެއް ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ. އަދި މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ރީޓެއިލް އަދި ހޯލްސޭލް ކަސްޓަމަރުންނަށް ވެސް ބައިވެރިވެވޭނެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކަމަށް ވެސް އެސްޓީއޯއިން ބުނެއެވެ.

އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސްގެ ސީނިއަރ މާކެޓިންގް މެނޭޖަރ އައިމިނަތު ޝުރުފާ ބުނީ މާލޭގެ އިތުރުން އަތޮޅު ތެރޭގެ އެސްޓީއޯ ފިހާރަތަކުން ވެސް މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށްދާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ އަލް ނޫރު ހިކިކިރަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ މާރކެޓްގައި ވިއްކާ އެންމެ ކޮލެޓީ ރަނގަޅު ހިކިކިރު ކަމަށެވެ.

އަލް ނޫރަކީ އޮމާންގެ ހިކިކިރު ޕެކްކުރާ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނި ކަމުގައިވާ "އޮމާން ފުޑްސުޓަފް" ގެ މޮޅު އުފެއްދުމެކެވެ. މިކުންފުންޏަކީ މެދު އިރުމަތީގައި ހިކިކިރު ބަންދުކުރުމުގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ބޮޑު ކުންފުންޏެކެވެ. އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުން މައުލޫމާތުދިން ގޮތުގައި " އޮމާން ފުޑްސުޓަފް" ކުންފުންޔަކީ ކޯސްޓް ކިރު އަދި އަލްމުދިޝް ކިރު ވެސް ޕެކްކުރާ ކުންފުނި ކަމަށެވެ.

އަލްނޫރު ހިކިކިރު ޕެކެޓް ތަކުގެ އަގަކީ 800 ގުރާމް 95ރ އަށް އަދި 1800 ގުރާމް 102ރ އަށް އަދި 2250 ގުރާމްގެ ޕެކެޓެއް 245ރ އަށް ރީޓެއިލްކޮށް އެސްޓީއޯ ސުޕަމާރޓް ފިހާރައިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އަދި ކޭހުން ބައްލަވައިގަންނަވާނަމަ، އަލްނޫރު 800 ގުރާމް (12 ޕެކެޓު) 1035ރ އަށް، 1800 ގުރާމް (6 ޕެކެޓު) 1165ރ އަށް އަދި 2250 ގުރާމް (6 ޕެކެޓު) 1385ރ އަށް އެސްޓީއޯ ސުޕަރމާޓް އަދި ސުޕަރމާޓް ހޯލްސޭލް ސެންޓަރުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

އަލްނޫރު ހޯލްސޭލްކޮށް އަދި ރީޓެއިލްކޮށް އެސްޓީއޯ ސުޕަރމާޓުން ލިބެން ހުރިއިރު އަންނަމަހުން ފެށިގެން އެސްޓީއޯ ރީޖަނަލް ފިހާރަތަކުން ވެސް ލިބެން ފަށާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.