ހޮނިހިރު 24 އޯގަސްޓު 2019
01 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:30
ކުޅިވަރު - އައިއޯއައިޖީ 2019

އައިއޯއައިޖީ 2019: ޕެރަ ކެޓަގަރީއިން މާޒިން ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި

  • މާޒިން ލޯ މެޑަލް ހޯދިއިރު މިއީ އައިއޯއައިޖީ ގައި ރާއްޖޭގެ އެތްލީޓަކު ސްޕެސަލް އޮލިމްޕިކްގައި ވާދަކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރު

އަތޫފް އާތިފް
AthifAthoof

ކ. މާލެ 22 ޖުލައި 2019 | ހޯމަ 18:03 1,655

މާޒިން - މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީ

މޮރިޝަސްގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލޭންޑް ގޭމްސްގެ އެތްލެޓިކްސްގެ ޕެރަ ކެޓަގަރީ 100 މީޓަރު ދުވުމުން ރާއްޖޭގެ އެތްލީޓު މުހައްމަދު މާޒިން ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފިއެވެ.

ޕެރަ ކެޓެގަރީއިން ރާއްޖޭގެ މާޒިން ލޯމެޑަލް ހޯދިއިރު، 100 މީޓަރު ދުވުމުގެ ފައިނަލްގައި ހޯމަ ދުވަހު ހަވީރު ރާއްޖޭގެ ހަސަން ސާއިދު ދުވާނެއެވެ. އަދި ހޯމަ ދުވަހު 1500 މީޓަރު ދުވުމުގެ ފައިނަލުގައި ރާއްޖޭގެ ހުސެއިން ރިޒާ ވެސް ވަނީ ދުވެފައެވެ. ރިޒާ އަށް ލިބުނީ އަށްވަނައެވެ.

މާޒިން ލޯ މެޑަލް ހޯދިއިރު މިއީ އައިއޯއައިޖީ ގައި ރާއްޖޭގެ އެތްލީޓަކު ސްޕެސަލް އޮލިމްޕިކްގައި ވާދަކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ދުވުމަށް ފަހު މީޑިޔާ އާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން މާޒިން ބުނީ އުންމީދުކުރީ ރަން މެޑައްޔަށް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ދުވުން ފެށި ވަގުތު އޭނާގެ ފަޔަށް އެރި ތަދާއި ގުޅިގެން އެންމެ ބޭނުންވި ވަރަށް ނުދުވެވުނު ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ ފުރަތަމަ ފަހަރު ވާދަކޮށް ގައުމަށް ކާމިޔާބީއެއް ހޯދައިދެވިއްޖެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް