ހޮނިހިރު 24 އޯގަސްޓު 2019
01 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:30
ދުނިޔެ - ސީރިއާ

ސީރިއާ ސަރުކާރުން އިދްލިބަށް ދިން ހަމަލާގައި 11 މީހުން މަރުވެއްޖެ

  • މި ހަމަލާގައި އިދްލިބްގެ އުރުމް އަލް-ޖައުޒް އަވަށުގައި ކުޑަކުއްޖަކާއި އެކު ހަ މީހުން މަރުވެފައިވޭ
  • ކްފަރޫމާ ގައި ދެ ކުޑަކުދިންނާ އެކު އިތުރު ހަތަރު މީހުން މަރުވެފައިވެއެ
  • ސީރިއާގެ ނޫސްވެރިއެއް ވެސް މި ހަމަލާގައި ވަނީ މަރުވެފައި

ފާތިމަތު އުދުމާ
udhooooo

ކ. މާލެ 22 ޖުލައި 2019 | ހޯމަ 09:28 1,493

ސީރިއާ ސަރުކާރު އަދި ރަޝިއާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާ ތަކުގައި އިދްލިބް ގައި މަރުވި ސީރިއާ މީހުން އަދަދު ވަނީ 682 ކަށް އަރާފައެވެ. - ޓްވިޓަރ

އާދިއްތަ ދުވަހު ސީރިއާ ސަރުކާރުން އިޑްލިބަށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި 11 މީހުން މަރުވެފައިވާކަމަށް ސީރިއަން އޮބްސަވޭޓަރީ ފޮރ ހިއުމަން ރައިޓްސް (އެސްއޯއެޗްއާރް) އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެސްއޯއެޗްއާރް އިން ބުނީ މި ހަމަލާގައި އިދްލިބްގެ އުރުމް އަލް-ޖައުޒް އަވަށުގައި ކުޑަކުއްޖަކާއި އެކު ހަ މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު ކްފަރޫމާ ގައި ދެ ކުޑަކުދިންނާ އެކު އިތުރު ހަތަރު މީހުން މަރުވެފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ސީރިއާ ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުންދޭ ރަޝިއާއިން ދިން ހަމަލާއެއްގައި ސީރިއާގެ ނޫސްވެރިއެއް ކަމަށްވާ އަނަސް އަލް ދިޔާބް ވެސް ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ބައްޝާރު އަލް-އައްސަދުގެ ސަރުކާރާއި އޭނާގެ ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުންދޭ ރަޝިއާ އިން ވަނީ އޭޕްރިލް މަހުން ފެށިގެން އިދްލިބަށް ދޭ ހަމަލާތައް އިތުރުކޮށްފައެވެ.

އެސްއޯއެޗްއާރް އިން އިތުރަށް ބުނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަމަލާއާއެކު ސީރިއާ ސަރުކާރު އަދި ރަޝިއާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާ ތަކުގައި އިދްލިބް ގައި މަރުވި ސީރިއާ މީހުން އަދަދު 682 އަށް އަރާފައި ވާކަމަށެވެ. ހަމަ މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިދްލިބްގައި ސީރިއާގެ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތްތަކުން ދިން ހަމަލާތަކުގައި މަރުވެފައިވަނީ ސީރިއާގެ 53 މީހުން ކަމުގައި އެސްއޯއެޗްއާރް އިން ބުނެއެވެ. އަދި 1500 އަށް ވުރެ ގިނަ ދެފަރާތުގެ ހަނގުރާމަވެރިން މި މުއްދަތުގައި މަރުވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް