ހޯމަ 27 ޖެނުއަރީ 2020
9 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީ

ބިޝާމް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ މިއަދު ހަވީރު

  • އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވިދާޅުވީ ބިޝާމް، ޖުޑީޝަރީ ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރު ކުރައްވަނީ ހޯމަ ދުވަހު 4:00 ގައި ކަމަށް
  • މީގެ ކުރިން ކުރިން ބިޝާމް ހާޒިރު ކުރަން ހަމަޖެއްސީ އަންގާރަ ދުވަހަށް
  • ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ފަސްކުރީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ބިޝާމް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވާތީ

ޝަރޫނާ އަބްދުﷲ
AbdullaSharoona

ކ. މާލެ 22 ޖުލައި 2019 | ހޯމަ 01:58 6,001

ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލް އައިޝަތު ބިޝާމް - ޕީޖީ އޮފީސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންތަކެއް ގަދަކަމުން އެ އިދާރާ އިން ނެރެ ދައުވާ ކުރި މައްސަލާގައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އައިޝަތު ބިޝާމް، ހޯމަ ދުވަހު 4:00 ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރު ކުރަން އެ ކޮމެޓީން ނިންމައިފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރު އަދި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ ބިޝާމް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރު ކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހު 4:00 ގައި ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން ކުރިން ބިޝާމް ހާޒިރު ކުރަން ހަމަޖެއްސީ އަންގާރަ ދުވަހަށެވެ. ނަމަވެސް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވާކަން އެ ކޮމިޓީއަށް އަންގަވާފައިވާތީ ހޯމަ ދުވަހަށް އެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ވަނީ ފަސްކޮށްފައެވެ.

ޖުލައި، 24، 2017 ވަނަ ދުވަހު އޭރުގެ ސަރުކާރުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ވަނުމަށް ހުރަސްއެޅީ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން އޭރު ނިންމީ މެމްބަރުން އިންތިހާބުވި ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ، އެހެން ޕާޓީއަކަށް ބަދަލުވެއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ ޕާޓީން ވަކިކޮށްފި ނަމަ މެމްބަރު ކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެގޮތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމުމުގެ ކުރިން އެ 12 މެމްބަރުން ވަނީ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު ކަމުން ވަކިވެފައެވެ. އެކަން އެހެން އޮތްކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަނުން ވެސް އޭރު ކަނޑައެޅީ 12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށެވެ.

އެގޮތަށް އެހެން އޮއްވައި މަޖިލީހުގެ އޭރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް 45 މެމްބަރުން ސޮއި ކުރައްވާ މަޖިލީހަށް ލީއިރު ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ 12 މެމްބަރުން ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ. މަޖިލީހަށް އެދުވަހު މެމްބަރުން ވަނީ މަސީހުގެ މައްސަލަ އެޖެންޑާނުކޮށް ބޭރުކުރުމުން އެކަމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެންނެވެ. މަޖިލިސް އިދާރާ ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ބަންދު ކޮށްފައިވަނިކޮށް، ފުލުހުންގެ ސަފުތައް ފަޅާލައި މަޖިލިސް އިދާރާއަށް ވަންކަމުގެ ދައުވާ އެ 12 މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް ވަނީ ކޮށްފައެވެ.

މި މައްސަލާގައި 12 މެމްބަރުންނަށް ކުރި ދައުވާ ޕީޖީއިން އަނބުރާ ގެންގޮސްފައި ވަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެރިކަމަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު 15 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ބިޝާމް ހާޒިރު ކުރައްވާއިރު މީގެ ކުރިން ޕީޖީއިން ކޮށްފައިވާ ދައުވާތަކާއި ކުއްލިއަކަށް ޕީޖީގެ ސްޓޭންޑް ބަދަލުވާގޮތް ސާފު ކުރުން ހިމެނޭކަންވެސް ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް