ހޯމަ 27 ޖެނުއަރީ 2020
9 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ކުޅިވަރު - އައިއޯއައިޖީ 2019

އައިއޯއައިޖީ 2019: ސީޝެލްސް ބަލިކޮށް ފިރިހެން ބެޑްމިންޓަން ޓީމު ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި

  • ރާއްޖެއިން ލޯ މެޑަލް ހޯދީ ސީޝެލްސް ބަލިކޮށްގެން

އަތޫފް އާތިފް
AthifAthoof

ކ. މާލެ 21 ޖުލައި 2019 | އާދީއްތަ 19:40 2,078

ބެޑްމިންޓަން ޓީމު - އެމްއޯސީ

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލޭންޑް ގޭމްސްގައި ސީޝެލްސް ބަލިކޮށް ފިރިހެން ބެޑްމިންޓަން ޓީމުން ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފިއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ސީޝެލްސްއާ ވާދަކޮށް ރާއްޖެއިން މެޗު ކާމިޔާބު ކުރީ 4 - 1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. ޓީމް އިވެންޓް ކުރިއަށް ދަނީ ސިންގަލްސް ތިން މެޗާއި ޑަބަލްސް ދެމެޗުކުޅޭ ގޮތަށެވެ.

އެގޮތުން ދިވެހި ޓީމު ވަނީ ކުޅުނު ސިންގަލްސް ތިން މެޗުގެ ތެރެއިން ދެ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް، ޑަބަލްސް މެޗުވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

ސިންގަލްސް ފުރަތަމަ މެޗުގައި ސީޝެލްސްއާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެއިން ނިކުތީ މުހައްމަދު އަޖުފާންއެވެ. އޭނާ ވަނީ ކުޅުނު ދެ ސެޓުން ވެސް ބަލިވެފައެވެ. ސީޝެލްސްއިން ސެޓްތައް ގެންދިޔައީ 18-21 އަދި 17-21 އިންނެވެ.

ސިންގަލްސް ދެވަނަ މެޗުގައި ސީޝެލްސްއާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެއިން ނިކުތީ ނިބާލް އަހުމަދެވެ. އޭނާ ވަނީ ދެ ސެޓުވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. ސެޓްތައް ގެންދިޔައީ 16-21 އަދި 17-21 އިންނެވެ.

ސިންގަލްސް ތިންވަނަ މެޗުގައި ސީޝެލްސްއާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެއިން ނިކުތީ ނަޝީއު ޝަރަފުއްދީނެވެ. އޭނާ ވަނީ ދެ ސެޓް އެއް ސެޓުން މެޗު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. ފުރަތަމަ ސެޓް 17-21 އިން ރާއްޖެއިން ސެޓް ގެންދިޔައިރު، ދެވަނަ ސެޓް ކާމިޔާބުކުރީ 13-21 އިން ސީޝެލްސްއިންނެވެ. ނަތީޖާ ނެރުމަށް ކުޅުނު ތިންވަނަ ސެޓް ރާއްޖެއިން ކާމިޔާބުކުރީ 13-25 އިންނެވެ.

ޑަބަލްސް ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރާއްޖެއިން ނިކުތީ އިބްރާހިމް ސާއިމް އާއި ނަޝްފާން މުހައްމަދުއެވެ. މި މެޗު ދެ ސެޓު އެއް ސެޓުން ކާމިޔާބުކުރީ ރާއްޖެއިންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ސެޓް 25-27 އިން ރާއްޖެއެވެ. ޖެހިގެން އައި ސެޓް 14-21 އިން ސީޝެލްސް ގެންދިޔައިރު، ނަތީޖާ ނެރުމަށް ކުޅުނު ސެޓް ރާއްޖެއިން ކާމިޔާބުކުރީ 12-21 އިންނެވެ.

ޑަބަލްސް އިވެންޓްގެ ފަހު މެޗުގައި ރާއްޖެއިން ކުޅެން ނިކުތީ އަޖްފާން އަދި ޝަރަފުއްދީން އެވެ. މެ މެޗް ސީދާ ދެ ސެޓުން ކާމިޔާބުކުރީ ރާއްޖެއިންނެވެ. މެޗުގެ ސެޓުތައް ރާއްޖެއިން ގެންދިޔައީ 21-16 އަދި 21-19 އިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ
ކޮމެންޓް