raajjemv logo
ބޮލީވުޑް
ސަލްމާންގެ "ދަބަންގް" ޓުއާ ގެ ޝޯތައް މިފަހަރު އޮސްޓްރޭލިޔާ އަދި ނިއުޒިލެންޑްގައި!
 
ސަލްމާންގެ މި ޓުއާގައި މަޝްހޫރު އެހެން ބައެއް ތަރިން ވެސް ބައިވެރިވޭ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
4,029
ކ. މާލެ |
6 މާރޗް 2017 | ހޯމަ 14:46
"ދަބަންގަ" ޓުއާގެ ޕޯސްޓަރު
ގޫގުލް

ބޮލީވުޑް ސުޕަރ ސްޓަރ ސަލްމާން ޚާން "ދަބަންގް"ގެ ނަމުގައި ފަށާ ވޯލްޑް ޓުއާގެ ތަފްސީލްތައް އޭނާ ހާމަ ކޮށްފިއެވެ.

 

ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ދަތުރުކޮށް ސަލްމާން އޭނާގެ ފޭނުނާ ބައްދަލުކޮށް، ބާއްވަމުންދާ މި ޝޯތަކުގެ ތެރެއިން މިއަހަރުގެ ޓުއާގައި ޝޯ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮސްޓަރޭލިޔާ އަދި ނިއުޒިލޭންޑްގައެވެ.

 

އަންނަ މަހު ފަށާ މި ޓުއާގައި ބައިވެރިވާ މަޝްހޫރު ސެލްބްރިޓީންގެ ތެރޭގައި ސޯނާކްޝީ ސިންހާ، ބިޕާޝާ ބާސޫ އަދި މަނިޝް ޕައުލް ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސަލްމާންގެ ފިލްމް "ޖައި ހޯ" ގެ ބަތަލާ ޑެއިޒީ ޝާހް ވެސް ބައިވެރި ވެއެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން މަޝްހޫރު ކޮރިއޮގްރާފަރު ޕްރަބޫ ދޭވާ ވެސް މި ޝޯގައި ބައިވެރިވާ ކަމަށް ސަލްމާން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

ސަލްމާން ޓްވިޓާގައި ޝެއާކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓަރުގައި އޭނާވަނީ ޓުއާ ގެ ފުލް ޝެޑިއުލް ލިއެފައެވެ. އަދި މި ޕޯސްޓަރުގެ ކެޕްޝަނަކަށް "ގެޓް ރެޑީ ފޯ ދަބަނގް ޓުއާ" މިހެން ލިޔެފައި ވެއެވެ.

 

"ދަ ޗޮކްލެޓް ރޫމް" ކިޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް އިވެންޓް މެނޭޖްމަންޓް ކުންފުންޏަކުން އިންތިޒާމް ކުރާ މި ޝޯއަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް