ހޯމަ 27 ޖެނުއަރީ 2020
9 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުޅުމާލެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރަނީ

  • ބައްދަލުވުން ބާއްވަނީ ޖުލައި 24 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ރެހެންދި ސްކޫލް ހޯލްގައި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 19 ޖުލައި 2019 | ހުކުރު 23:03 2,870

ހުޅުމާލެ - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުޅުމާލެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިހިނގާ ޖުލައި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 20:45 ގައި ރެހެންދި ސްކޫލް ހޯލްގައެވެ.

މި ބައްދަލު ކުރުމަކީ ޤާނޫނު ނަމްބަރު 2000/7 ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 110 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މާލޭ ސިޓީގެ ހުޅުމާލޭގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލު ވުމެއް ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނެރެފައިވާ އިއުލާންގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމަށް ހުޅުމާލޭގެ ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުން ވަޑައިގެން ދެއްވުމަށް އެކައުންސިލުން އެދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް