ހޯމަ 19 އޯގަސްޓު 2019
09 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 17
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:26
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:32
ލުއި ޚަބަރު - ޝާހްރުކް ހާން

ޝާހްރުކް ހާން އާއި އާއިލާ ރާއްޖޭގައި

  • ޝާހްރުކް އާއި އާއިލާ ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު ވަގުތެއްގައި
  • އެ މީހުން ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރަނީ ޖުމެއިރާ ވިޓަވެލި ރިސޯޓުގައި
  • ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ތަރިން ތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ މަގުބޫލުކަން ދަނީ އިތުރު ވަމުން

އައިޝަތު ޝާނީ
Shaaknee

ކ. މާލެ 18 ޖުލައި 2019 | ބުރާސްފަތި 14:16 20,424

ޝާހްރުކް އާއި އާއިލާ ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު ވަގުތެއްގައި - ފޭސްބުކް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި، ޝާހްރުކް ހާން ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ.

ޝާހްރުކް ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ އާއިލާއާއެކު، ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު ވަގުތެއްގައެވެ.

އެ މީހުން ވެލާނާ އިންޓަނެޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ފެންނަ ފޮޓޯތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުން ދާއިރު، އެއިން ދައްކާ ގޮތުގައި ޝާހްރުކް އާއި އާއިލާ ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރަނީ ޖުމެއިރާ ވިޓަވެލި ރިސޯޓުގައެވެ.

(ކ - ވ) އަބްރަމް ހާން، ޝާހްރުކް، ސުހާނާ ހާން އައި އާރްޔަން ހާން. ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިއާ

މި ފޮޓޯތަކުގައި ޝާހްރުކްގެ އަންހެނުން، ގޯރީ ފެންނަން ނެތްނަމަވެސް، "ޕީއެސްއެމް"އިން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުގައި އޭނާވެސް އައެވެ.

ރާއްޖެއަކީ ބޮލީވުޑްގެ ތަރިންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ތަނެކެވެ. އެގޮތުން މި އަހަރު މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އަބީޝޭކް ބައްޗަން އާއި އައިޝްވާރްޔާ ރާއި، މަލިކާ އަރޯރާ އާއި އަދި އަރްޖުން ކަޕޫތު، ކްރިތީ ސަނޯން، ކެޓްރީނާ ކެއިފް، އަރްޖުން ރާމްޕަލް އަދި ވިވެކް އޮބަރޯއި ހިމެނެއެވެ.

ރާއްޖޭ އަކީ މިހާރު ހުޅަނގުގެ ގައުމުގެ ތަރިންގެ މެދުގައި ވެސް މަގުބޫލު ތަނެކެވެ. އެގޮތުން، ދާދި ފަހުން ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރިން ސޯފީ ޓަރނަރ އާއި ޖޯ ޖޯނަސް ވަނީ ރާއްޖޭގައި ހަނީމޫން ހޭދަކޮށްފައެވެ.

މި ދެ މީހުންގެ އިތުރުން ރާއްޖެއަށް މިއަހަރު މިހާތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ ތަރިންގެ ތެރޭގައި ކާރާ ޑިލެވިން، އޭޝްލީ ބެންސަން، ރީޓާ އޯރާ އަދި ގްވިނެތު ޕަލްޓްރޯ، ކްރިސް މާޓިން އާއި ޑަކޯޓާ ޖޯންސަން ހިމެނެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ތަރިން ތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ މަގުބޫލުކަން އިތުރުވަމުންދާ އެއް ސަބަބަކީ ޕަޕަރާޒީ އުނދަގޫ ނުޖެހި އުޅޭވޭތީކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް