ހޮނިހިރު 07 ޑިސެންބަރު 2019
11 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ވިޔަފާރި - ފެއަރ މެޑިކަލް އިންޝުއަރަންސް އަދި ހެލްތް ކެއަރ ކޮ

ފެއަރ މެޑިކަލް އިންޝުއަރަންސް އަދި ހެލްތް ކެއަރ ކޮންގްރެސް މި މަހު ބާއްވަނީ

  • ފެއަރ އަދި ކޮންގްރެސް އޮންނާނީ ޖުލައި މަހުގެ 22 އިން 24 އަށް ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 17 ޖުލައި 2019 | ބުދަ 17:32 1,742

ފެއަރ މެޑިކަލް އިންޝުއަރަންސް އަދި ހެލްތް ކެއަރ ކޮންގްރެސް އޮންނާނީ ޖުލައި މަހުގެ 22 އިން 24 އަށް ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި - އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް އާއި އެމް.އެމް.އޭ ގުޅިގެން ފެޑެރޭޝަން އޮފް އެފްރޯ-އޭޝިއަން އިންޝުއަރަރސް އެންޑް ރީއިންޝުއަރަރސްގެ "ފެއަރ މެޑިކަލް އިންޝުއަރަންސް އަދި ހެލްތް ކެއަރ ކޮންގްރެސް" ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

"އަ ވަރލްޑް އޮފް އޮޕޮޗިއުނިޓީޒް" ގެ ނަމުގައި ޖުލައި މަހުގެ 22 އިން 24 އަށް ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ކުރިއަށްގެންދާ މި ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެލައިޑުން ބުނެއެވެ.

ފެޑެރޭޝަން އޮފް އެފްރޯ-އޭޝިއަން އިންޝުއަރަރސް އެންޑް ރީއިންޝުއަރަރސް އަކީ އޭޝިއާ އަދި އެފްރިކާ ބައްރުގެ އިންޝުއަރަންސް އަދި ރީއިންޝުއަރަންސް އާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ބަދަލުކޮށް އިލްމީ އަދި ފަންނީ މާހިރުންގެ އެހީގައި އިންޝުއަރަންސް އިތުރަށް މުއްސަނދިކޮށް ޒަމާނީ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދުމުގެ މަގުސަދުގައި 1964 ވަނަ އަހަރުގައި އުފައްދާފައިވާ ޖަމިއްޔާއެކެވެ. އެގޮތުން 20 ގައުމެއްގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު ފެށިގެން އައި މި ޖަމިއްޔާގެ މަސައްކަތް ފުޅާވެ، ބައިއަތު ހިފާފައިވާ ގައުމުތައް އިތުރުވެ، މިހާތަނަށް މި ޖަމިއްޔާގެ އެތަކެއް ހަރަކާތްތަކެއް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސް ކުންފުނިން ބުނި ގޮތުގައި، ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގެ "ފެއަރ މެޑިކަލް އިންޝުއަރަންސް އަދި ހެލްތް ކެއަރ ކޮންގްރެސް" ރާއްޖޭގައި ހޯސްޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފެކެވެ. އަދި މިއީ އެލައިޑުގެ ގައުމީ އިންޝުއަރަންސް ހިދުމަތަށް 34 އަހަރު ފުރިފައިވާއިރު މި ހިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ތަރައްގީކުރުމަށް ލިބުނު ރަނުގެ ފުރުސަތެއްގެ ގޮތުގައި އެކުންފުނިން ވަނީ ސިފަކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖެއިން އިންޝުއަރަންސްގެ ދާއިރާއިން ހޯދާ އެކި އެކި ކުރިއެރުންތަކުގައި އެމް.އެމް.އޭ އިން ލިބެމުން އަންނަ އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް އެލައިޑުން ވަނީ އެ މުއައްސަސާ އަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް