އާދީއްތަ 17 ނޮވެންބަރު 2019
04 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 20
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06
ރާއްޖެ - އައިއޯއައިޖީ 2023

ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ކޮމޮރޮސް ގެ ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

  • ކޮމޮރޮސްގެ ރައީސްއަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ހާއްްސަ ސިޓީފުޅެއް އެރުވި
  • އެގައުމުގެ ބައެއް ވަޒީރުންނާ ވެސް ބައްދަލުކުރައްވާފައިވޭ
  • މިއީ 2023 ގެ އައިއޯޖީ ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ތާއީދުހޯއްދެވުމުގެ ގޮތުން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 17 ޖުލައި 2019 | ބުދަ 00:03 4,883

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު އާއި މަހުލޫފް ކޮމޮރޮސްގެ ރައީސް އަޒާލީ އައްސުމާނީއާ (ކ2) އެކު - ހާރިޖީ ވުޒާރާ

ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޙާއްސަ މަންދޫބެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން ކޮމޮރޮސްގެ ރައީސް ހިޒް އެކްސެލެންސީ އަޒާލީ އައްސައުމާނީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ފަރާތްޕުޅުން ކޮމޮރޮސްގެ ރައީސް އަށް ރަސްމީ ސިޓީފުޅެއް އަރުވާފައެވެ. އަންގާރަ ދުވަހު އޮތް މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ އަރިހުގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ކޮމޮރޮސްއާ ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ‏‏ބަދަހިކުރެއްވުމާ‏‎ ‎‏ބެހޭގޮތުން ދެބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި، ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު، ކޮމޮރޮސް ގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އެންޑް ކޯޕަރޭޝަން މުޙައްމަދް އެލް-އަލްމިން ސޫއެފް އަދި ކޮމޮރޮސް ގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތް، އެމްޕްލޯއިމެންޓް، އޮކިޔުޕޭޝަނަލް އިންޓެގްރޭޝަން، ކަލްޗާރ އެންޑް ސްޕޯޓްސް، ލަޑެންޓި ހޫމަޑީއާ ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

ޚާރިޖީ ވަޒީރު ކޮމޮރޮސްއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅަކީ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައި.އޯ.އައި.ޖީ) 2023 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ރާއްޖެއިން ކުރާ ބިޑަށް ތާޢީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚާއްސަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުން ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް