ހުކުރު 29 މެއި 2020
10 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 06
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:33
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތް

ބީއެމްއެލްއިން ދެއްކި ވާހަކަތައް ނީޒާ ދޮގުކުރައްވައިފި

  • ބީއެމްއެލްއަށް އެއްވެސް ގޮތަކަށް ކަންކުރަން ލަފާދީފައި ނުވާނެކަމަށް ވިދާޅުވި
  • ދައުލަތުގެ ކަމާއިބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް މައުލޫމާތު ދޭން ހުންނެވީ ތައްޔާރަށް
  • ބީއެމްއެލްއިން ބުނެފައިވަނީ އެސްއޯއެފްގެ ފުރަތަމަ އެސްޓީއާރް ފޮނުވުމާއި ގުޅިގެން ލަފާދެއްވީ ނީޒާ ކަމަށް

ކ. މާލެ | 17 ޖުލައި 2019 | ބުދަ 00:01 | 8,383

ކުރީގެ އެމްއެމްއޭގެ ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރު އަދި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ނީޒާ އިމާދު - Avas.Mv

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތުގައި ކަންހިނގައި ދިޔަގޮތް ކަމަށް ބުނެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އަންގާރަ ދުވަހު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި ދެއްކި ވާހަކަތައް އޭރުގެ އެމްއެމްއޭގެ ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރަކަށް ހުންނެވި ނީޒާ އިމާދު ދޮގުކުރައްވައިފިއެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެއްވައި އާންމުކުރި ބަޔާނެއްގައި ނީޒާ ވިދާޅުވީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާތަކެއް އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާވަމުންދިޔައިރު އެ މުއާމަލާތްތައް ނުހިފަހައްޓަން ލަފާ ދީފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ. ނީޒާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެފަދަ ކަމަކާއި ގުޅިގެން ވަކިކަމައް ކުރުމަށް ބީއެމްއެލްއަށް އެއްވެސް ލަފައެއް ދީފައި ނުވާނެކަމަށެވެ.

އިތުރަށް ބަޔާނުގައި ވަނީ ބޮޑު ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ތަހުގީގަށް ވެސް މައުލޫމާތު ދީފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން، ދައުލަތުގެ ކަމާއިގުޅޭ މުއައްސަސާތަކުން މިކަމާގުޅޭގޮތުން ބޭނުންވާ ހުރިހާ މައުލާމާތެއް ދިނުމަށް ތައްޔާރަށް ހުންނެވިކަމަށް ވެސް ނީޒާގެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި ބީއެމްއެލްގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ދޭން ހާޒިރުވީ އެ ކުންފުނީގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޝަރީފާއި ބޭންކްގެ އިންޓަރިމް ރިސްކް އޮފިސަރު ޔާމިން އާދަމެވެ. ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ކުރިމަތިކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެމުން ބީއެމްއެލްއިން ބުނީ އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓްތަކުން އާދަޔާ ޚިލާފު މުއާމަލާތްތައް ހިންގަން ފެށި ހިސާބުން ދައުލަތުގެ ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ ކަމުގައިވާ އެމްއެމްއޭގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް (އެފްއައިޔޫ) އަށް ސަސްޕިޝަސް ޓްރާންސްއެކްޝަން ރިޕޯޓް (އެސްޓީއާރް) އެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޮނުވާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

ބީއެމްއެލްއިން އިތުރަށް ބުނީ އެސްޓީއާރް ފޮނުވީ ނޮވެމްބަރު 27، 2014 ގައި ކަމަށާއި، އެޔާއި ގުޅިގެން އޭރު ވަގުތީގޮތުން އެފްއައިޔޫ ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެގެން ހުންނެވި ނީޒާ ލަފާދެއްވީ އެކައުންޓުން ކުރާ މުއާމަލާތްތައް ހުއްޓާނުލާ ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ކަމަށެވެ. ނީޒާ އޭރު އެފްއައިޔޫއާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވީ އެތަނުގެ ވެރިޔަކަށް ހުންނެވި އާތިފް ޝަކޫރު ޗުއްޓީގައި ހުންނެވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ނީޒާ އިމާދަކީ މި ސަރުކާރުގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރެވެ. ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރުގައި އޭރު ހުންނެވި ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރުގެ މަގާމުން ނީޒާ އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމެވީ ގަވަރުނަރަކަށް ހަމަޖައްސަން ރައީސް ޔާމިން ނަން ފޮނުއްވެވުމަށް ފަހު އަނބުރާ ގެންދެވުމުން އެކަމާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެންކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.