ހޯމަ 27 ޖެނުއަރީ 2020
9 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ވިޔަފާރި - އެފްއެސްއެމް

ޑީސަލް ގެ ނާލުކެނޑުމުން މަހެއްގެ މައްޗައް އަށް ލައްކަ ރުފިޔާގެ ފައިދާވާނެ: ގަސަމް

  • ބިޑްތައް އަލުން ރިވިއުކޮށް އާ ފަރާތްތަކާއެކު ހެދޭ އެއްބަސްވުންތަކުން ނާލު ކެނޑުމުގެ ސަބަބުން މަހެއްގެ މައްޗަށް އަށް ލައްކަ ރުފިޔާގެ ފައިދާ ވާނެ

މުހައްމަދު ލިސާން
Mlishan

ކ. މާލެ 16 ޖުލައި 2019 | އަންގާރަ 14:25 7,782

އެފްއެސްއެމްގެ އެމްޑީ މުހައްމަދު ގަސަމް - ރާއްޖެއެމްވީ

ފެނަކައިގެ އިންޖީނުގެތަކަށް ދެވަނަ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށްގެން އަޅަމުން ދިޔަ ޑީސަލް ގެ ނާލުކެނޑުމުން މަހެއްގެ މައްޗަށް 8 ލައްކަ ރުފިޔާގެ ފައިދާވާނެ ކަމަށް އެފްއެސްއެމްގެ އެމްޑީ މުހައްމަދު ގަސަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ .

އަންގާރަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި އެފްއެސްއެމްގެ އާ ޕަންޕް ސްޓޭޝަން ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ގަސަމް ވިދާޅުވީ، މީގެ ކުރިން އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުގައި ހުރި އިންޖީނުގެތަކަށް ހާއްސަކޮށް ފެނަކައިގެ އިންޖީނުގެތަކަށް ކުރިން ތެޔޮ ސަޕްލައި ކުރަމުން އައި ފަރާތްތަކުގެ ބިޑްތައް އަލުން ރިވިއުކޮށް އާ ފަރާތްތަކާއެކު ހެދޭ ބިޑުތަކުގައި، ނާލު ކެނޑުމުގެ ސަބަބުން މަހެއްގެ މައްޗަށް 8 ލައްކަ ރުފިޔާގެ ފައިދާ ވާނެ ކަމަށެވެ.

އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ގަސަމް ވިދާޅުވީ ކުރިޔަށް އޮތްތާގައި ވެސް މަސައްކަތްކުރާނީ ކުންފުއްޏަށް ފައިދާވާނެ އިތުރު ކަންކަން ކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

އެފްއެސްއެމްގެ ކުރީގެ އެމްޑީ ހުސެއިން ދީދީގެ މައްޗަށް ވަނީ ކުންފުނިތަކަށް ކްރެޑިޓަށް ތެޔޮ ދޫނުކުރަން އަންގާފައި ވަނިކޮށް 41 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެޔޮ ދޫކުރި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތު ކުރެވިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައެވެ. އަދި ހުސައިން ދީދީއަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މިހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ
ކޮމެންޓް