އަންގާރަ 28 ޖެނުއަރީ 2020
10 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 03
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - އެންޓިކަރަޕްޝަން ކަމިޝަން

މަޑަވެލީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުއާޒުގެ ކަރަޕްޝަން މައްސަލައެއް ބަލަނީ

  • އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވަނީ ފްލެޓްގެ ޑައުން ޕޭމަންޓަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ
  • އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާވެފައިވަނީ ކޮން އެކައުންޓަކުން ކަމެއް ސާފެއް ނުވޭ
  • ޝައްކު ކުރެވޭ މުއާމަލާތް ވަނީ ހިންގާފައި، ފްލެޓް ބައްލަވައިގެންފައިވަނީ ހުޅުމާލެއިން

ކ. މާލެ 15 ޖުލައި 2019 | ހޯމަ 15:35 22,804

މަޑަވެލީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުއާޒު މުހައްމަދު ރަޝީދު - ޕީޕަލް މެގަޒިން

މަޑަވެލީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުއާޒު މުހައްމަދު ރަޝީދުގެ ކަރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއް އެންޓި ކަރަޕްޝަން ކަމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

އޭސީސީއިން ބަލަމުންދަނީ މުއާޒު ހުޅުމާލެއިން ފްލެޓެއް ގަތް މައްސަލައެވެ. މުއާޒު ފްލެޓް ބައްލަވައިގެންފައިވަނީ އިންޑިއާ ކުންފުންޏަކުން ހަދާފައިވާ "ރެނާޓަސް އިތާމުތް" އިން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ.

އެ މައްސަލަ އޭސީސީއަށް ހުށައަޅާފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ގެ ފައިނޭންޝިއަލް އިންޓަލިޖެންސް ޔުނިޓް (އެފްއައިޔޫ) އިންނެވެ. އެފްއައިޔޫގެ ސަމާލުކަމަށް އެމައްސަލަ އައިސްފައިވަނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) މެދުވެރިކޮށް ޝައްކު ކުރެވޭފަދަ ފައިސާގެ މުއާމަލާތެއްގެ ޓްރާންސެކްޝަން އޮންލައިންކޮށް ހަދާފައިވާތީ އެފައިސާއަކީ ކޮންގޮތަކަށް ހޯދި ފައިސާކަން ޔަގީން ނުވާތީއެވެ.

މުއާޒުގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާވެފައިވަނީ ކޮން އެކައުންޓަކުންތޯ ސާފުކުރުމަށް ރާއްޖެއެމްވީއިން ސުވާލު ކުރުމުން ބުނެފައިވަނީ އެމައްސަލަ އޭސީސީއިން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކަށްވާތީ މައުލޫމާތު ދެވެން ނެތްކަމަށެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މުއާޒުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވަނީ ފްލެޓްގެ ޑައުން ޕޭމަންޓަށް ބޭނުންވާ 340000ރ. (ތިންލައްކަ ސާޅީސްހާސް ރުފިޔާ) އެވެ. ހަމަ އެފައިސާ އޭނާ ވަނީ "ރެނާޓަސް އިތާމުތް"ގެ ކުންފުންޏަށް އޮންލައިން ޓްރާންސެކްޝަނެއް މެދުވެރިކޮށް ދައްކާފައެވެ.

އެމައްސަލައިގައި މުއާޒު އޭސީސީއަށް ވެސް ހާޒިރުކުރުމަށްފަހު ސުވާލު ކޮށް ވަނީ ބަޔާން ނަގާފައެވެ. މުއާޒު ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވިދާޅުވީ އޭނާ އޭސީސީއަށް ހާޒިރު ކުރެއްވި ކަމަށާއި ނަމަވެސް ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކަށް ވާތީ އެކަމުގައި އެއްޗެއް ވިދާޅުވާން ބޭނުންވެނުލައްވާ ކަމަށެވެ.

18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މުއާޒު މަޑަވެލި ދާއިރާއަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވީ އަމިއްލަ ގޮތުންނެވެ. މުއާޒު ވަނީ ޖޭޕީއަށް ސޮއިކުރުމަށް ފަހު ފަހުން ޕީޕީއެމްއާ ގުޅިވަޑައިގެންފައެވެ. 18 ވަނަ މަޖިލިސް ނިމެންދެން އޭނާ ހުންނެވީ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ނިމިދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާއި އޭރުގެ ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ބޮޑެތި ކަރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު ކުރެވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އާމްދަނީއާއި ނުބައްދަލު ތަކެތި ގަތުމާއި ގެންގުޅުން ފަދަ ތުހުމަތުތައް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected]v އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް