ހުކުރު 24 ޖެނުއަރީ 2020
6 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 29
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - އެމްއެމްޕީއާރްސީ ޙިޔާނާތް

ބޮޑު ހިޔާނާތުގައި ހިމެނޭ 30 ރަށެއްގެ އޯނާޝިޕް ވަނީ 10 ފަރާތެއްގެ ނަންމަތީގައި: ފުލުހުން

  • މިހާރު ހުރީ ސީދާ ކޮން ބައެއްގެ ދަށުގައި ކަމެއް ބުނެވޭނީ ތަހުގީގު އެއްކޮށް ނިމުމުން

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 15 ޖުލައި 2019 | ހޯމަ 00:07 10,359

އެމްއެމްޕީއާރްސީ: ދައުލަތުން 1.2 ބިލިއަން ޑޮލަރު - ރާއްޖެ އެމްވީ

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ޙިޔާނާތުގައި ހިމެނޭ 30 ރަށެއްގެ އޯނަރޝިޕް ރައިޓްސް މިހާރު ހުރީ 10 ވަރަކަށް ފަރާތެއްގެ ނަންމައްޗަށް ބަދަލުކޮށްފައި ކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޙިޔާނާތުގެ ތަހުގީގާ ގުޅޭ ގޮތުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި ޖަވާބުދާރީ ވަމުން ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ އެ ހުރިހާ ތަނެއް މިހާރު ހުރީ ސީދާ ކޮން ބައެއްގެ ދަށުގައި ކަމެއް ބުނެވޭނީ ތަހުގީގު އެއްކޮށް ނިމުމުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ ކޮމިޓީގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތު ހާމަކޮށްފިނަމަ މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ތަހުގީގަށް ބުރޫ އަރާފާނެ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ރިޔާޒް ވަނީ ބައެއް ރަށްރަށަށް އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި ދެއްކި ފައިސާގެ ޗެކުތައް އެއްވެސް ވަރަކަށް ރިއަލައިޒް ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެއްބައި ރަށްތަކަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާގެ ޗެކުތައް ނުވަތަ އެ އަދަދުގެ ފައިސާ ދައުލަތުގެ އެއްވެސް އެކައުންޓަކަށް ވަދެފައި ނުވާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތުގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް ސިފަކޮށްދެމުން އޭސީޕީ ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ މި ހިޔާނާތުގައި ފަޅުތަކާއި ރަށްތަށް ދޫކުރުމުގެ އިތުރުން، ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުން ޑޮލަރު ގަތުމަށް ކަމަށް ބުނެ ނަގާފައިވާ ޕްރޮމިސަރީ ޗެކްތައް މެދުވެރިކޮށް ނަގާފައިވާ ފައިސާއަށް ޙިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ ބަޔެއް ވެސް ހިމެނޭކަމަށެވެ. އަދި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތަކީ ދުރާލާ ރޭވިގެން ހިންގާފައިވާ "ސްކީމެއް" ކަމަށާއި މި ސްކީމް ރޭވިފައި އޮތް ގޮތަށް ބަލާއިރު، ގިނަ ފަހަރު އަންނަނީ ހަމައެކަނި ލިޔެކިޔުން ބަދަލުކޮށްލަން އެކަނިކަން ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް