ހޮނިހިރު 14 ޑިސެންބަރު 2019
05 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:16
ދުނިޔެ - ލީބިޔާ

އދ. އިން ލީބިޔާގެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުތައް ބަންދުކުރަން ގޮވާލާފި

  • ލީބިޔާގެ ރެފިއުޖީ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުތަކަކީ މީހުން ދިރިއުޅެން އެކަށީގެންވާ ތަންތަނެއް ނޫން
  • ޔޫއެން އިން ވަނީ ރެފިއުޖީން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލާފަ

ފާތިމަތު އުދުމާ
udhooooo

ކ. މާލެ 14 ޖުލައި 2019 | އާދީއްތަ 22:45 2,258

ލީބިޔާގެ ރެފިއުޖީ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރު - ޔޫއެން ފޮޓޯ

ލީބިޔާގެ ރެފިއުޖީ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުތަކަކީ މީހުން ދިރިއުޅެން އެކަށީގެންވާ ތަންތަން ނޫންކަމަށް ބުނެ އެ ތަންތަން ބަންދުކުރުމަށް އދ. އިން ގޮވާލާފިއެވެ.

އދ. އިން ވަނީ އެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުތައް ބަންދުކުރުމަށްވެދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ތައްޔާރަށްވެސް އޮތްކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

އދ. އިން މިހެން ގޮވާލާފައި މިވަނީ ލީބިޔާގެ ވެރިރަށް ޓްރިޕޮލީ އަށް މީގެ ދެހަފްތާ ކުރިން ދިން ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި ލީބިޔާގެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރެއްގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައި ތިބި 50 ރެފިއުޖީން މަރުވެފައިވަނިކޮށެވެ. ހަމަލާ ދިން އިރު ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގައި 120 ރެފިއުޖީން ހައްޔަރުގައި ތިއްބެވެ. މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އެފްރިކާގެ ހައިހޫނުކަމާ ހަމަނުޖެހުންތަކުން ދުރަށް ދިއުމަށްޓަކައި އެފްރިކާއިން ޔޫރަޕަށް ހިޖުރަކުރަން އުޅުނު މީހުންނެވެ.

އދ. ގެ ތާއިދާއެކު ލީބިޔާ ގައި ވެރިކަން ކުރާ މިނިސްޓަރ ފަޔާޒް އަލް ސައްރާޖް ގެ ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ ހަމަލާ ދީފައިވަނީ އިދިކޮޅު ލީބިޔަން ނޭޝަނަލް އާމީންކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ލީބިޔަން ނޭޝަނަލް އާމީން ބުނެފައިވަނީ އެމީހުން ހަމަލާދިނީ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރު ކައިރީގައި ހުރި ސަރުކާރަށް ތާއިދުކުރާ އަސްކަރިއްޔާގެ މަރުކަޒަކަށް ކަމަށާއި ސެންޓަރަށް ހަމަލާ ދީފައިވަނީ ރައްދުގައި ހަމަލާދިން ސަރުކާރުގެ އަސްކަރިންޔާއިން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް