ހޮނިހިރު 08 އޯގަސްޓު 2020
11 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 18
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
ކެންސަރު ބަލި

ކެންސަރު ބަލިން ސަލާމަތްވާން މެދުވެރިވީ 10 އަހަރުގެ މިލާ

  • މިލާގެ ނަމުގައި މާ ވިއްކާތަނެއް ހުޅުވި

ކ. މާލެ | 14 ޖުލައި 2019 | އާދީއްތަ 20:19 | 32,398

ހަސަން އަލް ނައްޖަރު - ގަލްފް ޓައިމްސް

ދެހާސް ސޯޅަވަނަ އަހަރު ކެންސަރު ބަލިން ސަލަމާތްވެ އަނބުރާ ވަޒީފަ އަށް ނިކުތް ދުވަހު ހަސަން އަލް ނައްޖަރު އުއްމީދު ކޮށްގެން ހުރީ އޭނާގެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ހޫނު މަރުހަބާ އެއް ކިޔާނެ ކަމަށެވެ. ކަންވެގެން ދިޔައީ އުއްމީދުކޮށްގެން ހުރި ގޮތާއި މުޅިން ހިލާފަަށެވެ. ޔޫއެއީގެ ނައްޖަރު އޭނާގެ އޮފީހަށް ނިކުތުމާއި އެކު ފުރަތަމަ ވެސް އެޗްއާރުން ބުނީ، ކެންސަރު ބަލި ޖެހުނު ކަމުގެ ލިޔުންތައް ހުށައެޅުމަށެވެ. އެ ފިނި މަރުހަބާގެ ސަބަބުން ނައްޖަރު މޮޅިވެރިވެގެން ދިޔައެވެ. އޭނަ މީގެ ކުރިން ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ވަގުތުތަކެއް ހުސްކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރި ކުންފުނިން އޭނާ އަށް ކެންސަރު ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަ ގަބޫލެއް ނުކުރިއެެވެ. ކުންފުނިން އަމަލުކުރި ގޮތާއި މެދު ހިތް ހަމަނުޖެހިގެން ވަގުތުން ވަޒީފާއިން ވަކިވިއެވެ.

ކެންސަރު ބަލިން ސަލާމަތްވެ އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ފެށިގޮތް

ވަޒީފާ އަށް އަނބުރާ ދިޔުމުގެ މަސްތަކެއް ކުރިން އުމުރުން 29 އަހަރުގެ ނައްޖަރު އުޅުނީ ކެންސަރުގެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށެވެ. ކެންސަރު ބަލި ޖެހިފައިވާކަން އެނގުނު ހިސާބުން ދިރއުޅުމަށް ކުރަމުން އައި ހުރިހާ އުއްމީދުތައް ވިއްސިވިހާލި ވެގެން ދިޔައެވެ. އިތުރަށް ފަރުވާ ހޯދަން ޖަރުމަން ވިލާތުގައި މަސްތަކެއް ހޭދަކުރިއެވެ. އެ ދުވަސް ތަކުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ކަހަލަ ގޮތަކަަށް އޭނާ ދިޔައީ ބައްޔަަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންނެވެ. ނައްޖަރުގެ ބަނަ ހަޔާތަށް ކުޑަ އަލިކަމެއްވެސް ގެނެސްދިނީ ކެންސަރަަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ އުމުރުން 10 އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކާއި ދިމާވި ހިސާބުންނެވެ. ތުއްތު މިލާގެ ހިނިތުންވުމާއި ހިތް ހެޔޮކަން ފެނި ނައްޖަރުގެ އުއްމީދުތައް އާވެެގެން ދިޔައެވެ. މިލާ އަކީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ތިބޭ ހުރިހާ އެންމެންނާވެސް ގާތް ކުއްޖެކެވެ. ހުރިހާ އެންމެންގެ ހާލު ބަލައި މިލާ ބޭނުންވަނީ އެންމެންނަށްވެސް އަވަސް ޝިފާއެއް ލިބުމެވެ. ކެންސަރުގެ ބަލިން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ލުޔެއް ލިބި އަނބުރާ ޔޫއެއީ އަށް ދިޔުމަށް ހޮސްޕިޓަލުން އޭނާ އަށް އިރުޝާދު ދިނުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭނުންވީ އެ ވާހަކަ މިލާއާ ހިއްސާކޮށް ޔޫއޭއީ އަށް އައުމަށް މިލާގެ އާއިލާ އަށް ދައުވަތު ދިނުމަށެވެ. އުފާވެރި ހަބަރު މިލާއާ ހިއްސާ ކުރުމަށް ނައްޖަރު މިލާ ހޯދަން ދިޔައިރު އެ ކުއްޖާ ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ފަހުން އޭނާ އަށް ލިބުނު ހިތާމަވެރި ހަބަރަކީ މިލާ މަރުވި ހަބަރެެވެ.

ބޭންކުން އޭނާއާ މެދު ކަންތައް ކުރި ގޮތާއި ހިތްހަމަ ނުޖެހި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއަކާ ދިމާލަށް ނައްޖަރު މިސްރާބު ޖަހައި، މިލާގެ ހަނދާނުގައި މާވިއްކާ ފިހާރައެއް ހުޅުވިއެވެ. ފިހާރައިން މާ ބޮޑު ފައިދާތަކެއް ނުވެގޮސް އެންމެ ފަހުން ނައްޖަަރަށް ޖެހުނީ އެ ވިޔަފާރި ހުއްޓާލާށެވެ. އެންމެ ސިކުންތު ކޮޅަކަަށްވެސް އޭނާގެ އުއްމީދުތައް ދޫކޮށްނުލައެވެ. ދެން އޭނާ މިސްރާބު ޖެހީ މީީޑިއާގެ ވިޔަފާރިއާ ދިމާލަށެވެ. އެ ވިޔަފާރީ ރަނގަޅަށް ހިންގަން ފަށައި ދެ އަހަރު ދުވަސްތެރޭގައި އެ ކުންފުނިން އޭނާ އަށް ފައިދާވާން ފެށިއެވެ. ނައްޖަރުގެ ކުންފުންޏަކީ މިއަދު ދުބާއިގެ ސަރުކާރުގެ އިތުރުން އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކަށް މީޑިއާގެ އެކި ކަހަލަ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުންޏެކެވެ.

ނައްޖަރު ގަބޫލުކުރަ ގޮތުން މިއަދު އޭނާ އަށް ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ކާމިޔާބީއެއްގެ އަސްލަކީ ކެންސަރު ބަލިން ސަލާމަތްވުމަށް އޭނާ އަށް އެހީތެރިވެދިން އެ ތުއްތު މިލާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.