ހޮނިހިރު 14 ޑިސެންބަރު 2019
05 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:16
ދުނިޔެ - ހުސައިން މުހައްމަދު އިރުޝާދު

ބަންގްލަދޭޝްގެ ކުރީގެ ޚުދުމުޚުތާރު ވެރިޔާ އިރުޝާދު 89 އަހަރުފުޅުގައި އަވަހާރަވެއްޖެ

  • ޚުދުމުޚުތާރު އަސްކަރީ ވެރިޔާ ހުސައިން މުހައްމަދު އިރުޝާދު އަވަހާރަވީ އުމުރުފުޅުން 89 އަހަރުގައި

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 14 ޖުލައި 2019 | އާދީއްތަ 11:52 4,697

އަސްކަރީ ބަޣާވާތަކުން އިރުޝާދު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ 1982 ވަނަ އަހަރު - ރޮއިޓަރސް

ބަންގްލަދޭޝްގެ ކުރީގެ ޚުދުމުޚުތާރު އަސްކަރީ ވެރިޔާ ހުސައިން މުހައްމަދު އިރުޝާދު އުމުރުފުޅުން 89 އަހަރުފުޅުގައި އާދީއްތަ ދުވަހު އަވަހާރަވެއްޖެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިރުޝާދު އަވަހާރަވެފައިވަނީ ވެރިރަށް ޑާކާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އެޑްމިޓްކުރެވިފައި އޮންނަތާ ހަފްތާތަކެއް ފަހުންނެވެ.

ޖެނެރަލް އިރުޝާދުވަނީ 1990 ގައި އައި ޑިމޮކްރަސީގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ވެރިކަމުން ވައްޓާލުމާ ހަމައަށް ދިހަ އަހަރެއްހާ ދުވަހު ވެރިކަން ކުރައްވާފައެވެ.

އޭގެ ފަހުންވަނީ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައިގައި އެތައް އަހަރަކަށް ޖަލަށް ވެސް ލާފައެވެ.

އިރުޝާދު ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ޖަތިޔާ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އަދި އިރުޝާދުގެ ޒަމާންވީ އެކުވެރިޔާ ކާޒީ ފީރޯޒް ރާޝިދު އޭއެފްޕީގައި ވިދާޅުވީ އޭނާ އަވަހާރަވީ މުސްކުޅިބަލީގައި ކަމަށެވެ.

އަސްކަރިއްޔާގެ ތަރުޖަމާނު އަބްދުﷲ ބިން ޒައިދުވެސް ވަނީ އިރުޝާދު އަވަހާރަވިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައެވެ.

ޅެންވެރިއެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ އިރުޝާދު ލޭ އޮހޮރުވުމެއް ނެތް ބަޣާވާތަކުން އިންތިޚާބީ ސަރުކާރު ބަދަކުރައްވާފައިވަނީ އަސްކަރިއްޔާގެ އިސްވެރިޔަކަށް ހުންނެވުމަށް ފަހު 1982ވަނަ އަހަރުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް