ހުކުރު 13 ޑިސެންބަރު 2019
04 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:16
ދުނިޔެ - އީރާނުގެ ނިއުކްލިއަރ ޕްރޮގްރާމް

އީރާނުގެ ތެޔޮޓޭންކަރު ދޫކޮށްލެވިދާނެ: އިނގިރޭސިވިލާތް

  • ބޯޯޓް ހިފެހެއްޓީ ޖިބްރޯލްޓާ ސަރުކާރުން އެދިގެން
  • ބޯޓް ދަތުރުކުރީ ސާފުނުކުރާ ތެޔޮ ހިފައިގެން
  • ބޯޓް ދޫކޮށްދިނުމަށް އީރާނުންގެންދަނީ ގޮވާލަމުން

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 15 ޖުލައި 2019 | ހޯމަ 01:41 2,169

ގްރޭސް 1 ނަމަކަށް ކިޔާ ބޯޓުން ހިފެހެއްޓީ ސީރިޔާގެ ބާނިޔާސް ރިފައިނަރީއަށް ތެޔޮ އުފުލަމުން ދިޔަކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިގެން - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޖިބްރޯލްޓާގެ އިދާރާތަކުން ހިފަހައްޓާފައިވާ އީރާނުގެ ތެޔޮބޯޓް ދަތުރުކުރީ ސީރިޔާއަށް ނޫންކަމަށް ޔަގީންކޮށްދޭނަމަ ބޯޓް ދޫކޮށްލެވިދާނެކަމަށް ވިދާޅުވެ އީރާނާއި އިނގިރޭސިވިލާތާ ދެމެދުއުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަމަށް ފިނިކަމެއް ހޯއްދެވުމަށް އިނގިރޭސި ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ޖެރެމީ ހަންޓް މަސައްކަތް ފައްޓަވައިފިއެވެ.

ގްރޭސް 1 ނަމަކަށް ކިޔާ ތެޔޮ ޓޭންކަރެއް މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު އިނގިރޭސި ރޯޔަލް ސިފައިން ހިފަހައްޓާފައިވަނީ ސީރިޔާގެ ރައީސް ބަޝާރުލް އަސަދާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ ޚިލާފަށް އެ ގައުމަށް ތެޔޮ ފޯރުކޮށްދެނީކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިގެންނެވެ.

މެޑިޓެރޭނިއަންގައި އޮންނަ އިނގިރޭސިންގެ ޓެރިޓަރީއެއްކަމަށްވާ ޖިބްރޯލްޓާއިން ހިފަހައްޓާފައިވާ މި ބޯޓް ދޫކޮށްދިނުމަށް އީރާނުންގެންދަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ. އެ ގައުމުން ދަނީ ސީރިޔާއަށް ތެޔޮ ސަޕްލައިކޮށްދެނީކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތު ދޮގުކުރަމުންނެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ސިލްސިލާކޮށް ހަންޓް ކުރެއްވި ޓްވީޓްތަކެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މުހައްމަދު ޖަވާދު ޒާރިފްއަށް ފޯނުން ގުޅުއްވައި މައްސަލައިގައި ބިނާކުރަނިވި ވާހަކަތަކެއް ދެކެވިފައިވާކަމަށެވެ.

ހަންޓް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެ ގައުމަށް މައްސަލައަކަށްވީ ބޯޓް ނިސްބަތްވާ ގައުމު ނޫންކަމަށާއި އެ ގައުމަށް މައްސަލައަކަށްވީ ތޮޔޮ ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތްކުރި ގައުމު ކަމަށް ޒާރިފްގެ ގާތުގައި ވިދާޅުވިކަމަށެވެ. އަދި ބޯޓް ދަތުރުކުރީ ސީރިޔާއަށް ނޫންކަމަށް ކަށަވަރުކޮށްދެއްވައިފިނަމަ ބޯޓް ދޫކޮށްލައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް