އަންގާރަ 21 ޖެނުއަރީ 2020
3 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 26
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ރިތިކްގެ "ކާބިލް"އަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް "ސުޕަރ 30" އަށް ލިބިއްޖެ

  • މި ފިލްމަށް ވަނީ 11.83 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފައި
  • ކާބިލް އަށް ލިބިފައިވަނީ 10.43 ކްރޯޑް ރުޕީސް

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 14 ޖުލައި 2019 | އާދީއްތަ 09:30 3,689

ރިތިކް ރޯޝަން - އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި ރިތިކް ރޯޝަންގެ ފިލްމް " ސުޕަރ 30" އަށް ފިލްމް ރިލީޒް ކުރި ދުވަހު ބޮކްސް އޮފީހުގައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ވަނީ 11.83 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފައެވެ.

އެހެންކަމުން މި ފިލްމަށް ލިބުނު އާމްދަނީ މިވަނީ ރިތިކް އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ފިލްމް "ކާބިލް" އަށް ވުރެ ވެސް މައްޗަށް ޖެހިލާފައެވެ.

2017 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި މި ފިލްމަށް ފިލްމް ރިލީޒް ކުރި ދުވަހު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 10.43 ކްރޯޑް ރުޕީސްއެވެ.

މީގެ އިތުރުން "ސުޕަރ 30" އަށް ވަނީ އެޖޭ ދޭވްގަން ކުޅެފައިވާ ފިލްމް "ރެއިޑް" އަދި އަކްޝޭ ކުޅެފައިވާ ފިލްމް "ޕެޑް މޭން" އަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ފިލްމް ރިލީޒް ކުރި ދުވަހު ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ.

" ސުޕަރ 30" އަކީ މަޝްހޫރު މެތަމެޓިޝަން ކަމަށްވާ އާނަންދު ކުމާރުގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް އުފައްދާ ފިލްމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް