ހޮނިހިރު 14 ޑިސެންބަރު 2019
05 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:16
ދުނިޔެ - ޕާކިސްތާން

ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒަށް ހުކުމްކުރި ފަނޑިޔާރު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

  • ފަނޑިޔާރުގެ އޯޑިއޯއެއް ލިކުވެފައިވާކަމަށް ބުނެވޭ

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 13 ޖުލައި 2019 | ހޮނިހިރު 20:50 2,996

ނަވާޒް ޝަރީފްގެ މައްޗަށް ހަތް އަހަރުގެ ހުކުމް އިއްވާފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު - ގޫގުލް

"ފިއްތުންތަކެއްގައި ހުންނަވައިގެމް" ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒު ޝަރީފްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމަވައި ހުކުމް ކުރެއްވި ފަނޑިޔާރުމަގާމުން ދުރުކޮށްފައިވާކަމަށް އެ ގައުމުގެ ލޯ މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ނަވާޒް ޝަރީފްގެ މައްޗަށް ޑިސެމްބަރު މަހު ހަތް ހައަހަރުގެ ޖަލުހުޖުމެއް އިއްވެވި ފަނޑިޔާރު އަރުޝަދު މާލިކް މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ލޯ މިނިސްޓަރ ފާރޫގް ނަސީމް އިއުލާނުކުރެއްވީ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ.

ފަނޑިޔާރު ވަކިކޮށްފައި މިވަނީ އެ ހުކުމް ކުރެއްވީ މަޖުބޫރީ ހާލަތެއްގައި ކަމަށް، ސިއްރުން ނަގާފައިވާ ވީޑިއޯއެއްގައި ފަނޑިޔާރު އެއްބަސްވެ ވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ދަރިކަނބަލުން އަދި އިދިކޮޅުލީޑަރު މަރްޔަމް ނަވާޒް ވިދާޅުވެފައިވަނިކޮށެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް ނަވާޒް ޝަރީފަށް ހުކުމް ކުރެއްވީ އެއްވެސް ހެއްކެއް އޮވެގެން ނޫންކަމަށް ފަނޑިޔާރު މާލިކް އަމިއްލަ ފުޅަށްވެސް އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައިވާކަމަށް މަރްޔަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ވާހަކަ ފަނޑިޔާރު ދޮގުކުރައްވައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް