އާދީއްތަ 18 އޯގަސްޓު 2019
08 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 16
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:32
ވިޔަފާރި - މީރާ

ޖޫން މަހު މީރާ އަށް 1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

  • ޖޫން މަހު ދައުލަތަށް އެންމެ ބޮޑު އާއްދަނީ އެއް ލިބިފައިވަނީ މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާ ޓެކްސް، ޖީއެސްޓީން އިން

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 13 ޖުލައި 2019 | ހޮނިހިރު 08:41 1,064

މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޖޫން މަހު މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް 1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ ކަމަށް އެ އޮތޯރިޓީން ބުނެފިއެވެ.

މީރާގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި މެއި މަހު ލިބުނު އާމްދަނީ، މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު ލިބުނު އާމްދަނީ 15.4 އިންސައްތަ އިތުރެވެ. އަދި މިއީ ޖޫން މަހު ދައުލަތަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރި އާމްދަނީއަށްވުރެ 9 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ.

ޖޫން މަހު ދައުލަތަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ އެއް ލިބިފައިވަނީ މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާ ޓެކްސްއިންނެވެ. އެއީ 462 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ދެން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވަނީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސްއިންނެވެ. އެއީ 275 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

މި އަހަރުގެ މެއި މަހު މީރާ މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް 1.09 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާއިރު، އެ އަދަދަކީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީއަށް ވުރެ 3.4 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ. މި އަހަރުގެ މޭ މަހުގެ އާމްދަނީ އިތުރުވުމުގެ ސަބަބަކީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ މޭ މަހާ އަޅާބަލާއިރު ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާ މިންވަރު 36.3 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައިވުމުގެ ސަބަބުން ބީޕީޓީ، ޖީއެސްޓީ އަދި ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާ އިތުރުވެފައިވުން ކަމަށް މީރާއިން ބުނެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހަށްވުރެން މި އަހަރުގެ މެއި މަހު އާމްދަނީ އިތުރު ނަމަވެސް މިއީ މި އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރި އަދަދަށް ވުރެ 5.5 އިންސައްތަ ދަށް އަދަދެއް ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބަކީ ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ލިބިފައިނުވުން ކަމަށް މީރާ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް