ހުކުރު 03 އޭޕުރިލް 2020
09 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 10
ފަތިސް 04:52
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:13
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:28
ރާއްޖެ - މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް

މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު 2 އަތޮޅެއްގެ 4 ރަށަކަށް ވަޑައިގެންފި

  • އަލީ ވަހީދު ވަނީ މ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފައި
  • މިދަތުރުފުޅުގައި ވަޑައިގަންނަވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވ. މ. އަދި ފ. އަތޮޅުގެ ހަތް ރަށަކަށް
  • މިއީ އަތޮޅުތަކަށް މިނިސްޓަރ ކުރައްވާ ސިލްސިލާ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން ދަތުރުފުޅެއް

އަތޫފް އާތިފް
AthifAthoof

ކ. މާލެ 12 ޖުލައި 2019 | ހުކުރު 18:36 4,120

މިނިސްޓާރ އަލީ ވަހީދު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުލުގެ ތެރެއިން - ޓްވިޓަރ

ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރުވަން ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތަށް ދެނެގަންނަން، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ތިން އަތޮޅެއްގެ ހަތް ރަށަކަށް މިހާރު ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދެ އަތޮޅެއްގެ 4 ރަށަކަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފެއްޓެވި ދަތުރުފުޅުގައި އަލީ ވަހީދު މިހާތަނަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ މ. މުއްޔާއި، މ. ވޭވަށް، ފ. ބިލަތްދޫ އަދި ފ. މަގޫދޫއަށެވެ. އެ ރަށްރަށް ވަޑައިގެން އެރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފަ އެވެ. އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް، ހުރި ދަތިތައް އެމަނިކުފާނު އޮޅުންފިލުއްވާފަވެއެވެ.

އޭގެއިތުރުން އަލީ ވަހީދު ވަނީ މ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ބައްދަލު ކުރައްވައި އެ އަތޮޅުގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރުވަން ކުރެއްވެން ހުރި ކަންކަމާއި މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފައެވެ.

ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މިނިސްޓާރ ކުރައްވާ މިދަތުރުފުޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ދަތިތައް އޮޅުންފިލުވައި، އެ ރަށްތަކުގައި ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމާގުޅޭގޮތުން ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި މަޝްވަރާކުރެވޭނެއެވެ. އޭގެ އިތުރުންފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މަސްއޫލުވެރިންނާއި މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ މި ދަތުރުފުޅުގެ މަގުސަދަކީ މި އަތޮޅުތަކުގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްގީ ކުރުމަށް ސިޔާސަތު ބައްޓަންކުރުމުގައި ބޭނުންވާ ޙިޔާލާއި ލަފާ ހޯދުން ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް މިނިސްޓަރ ވަނީ ކައުންސިލްތަކާއި މަސްލަހަތުވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަން ދަތުރުފުޅުތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން މިނިސްޓަރ ވަނީ މިދިޔަ މޭ މަހުގެ ތެރޭގައި ހުވަދު އަތޮޅުގެ ހަތަރު ރަށަކަށާއި ދ.ކުޑަހުވަދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް