ބުދަ 18 ސެޕްޓެންބަރ 2019
12 އުތުރަ
1441 މަހައްރަމް 19
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:06
އިޝާ 19:17
ރާއްޖެ - ހެރިޓެޖް މިނިސްޓްރީ

މިނިސްޓަރ ޔުމްނާ އުތީމު ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

  • ޔުމްނާ، އެރަށުގެ ކައުންސިލުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައިވަނީ ހއ. އަށް ކުރައްވަމުންދާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން
  • ޔުމްނާ ހއ. އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި އުތީމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު

ޝަރޫނާ އަބްދުﷲ
AbdullaSharoona

ކ. މާލެ 12 ޖުލައި 2019 | ހުކުރު 09:10 2,328

މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ އުތީމު ކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ - މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް ކަލްޗާރ އެން ހެރިޓޭޖް

މިނިސްޓަރ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓެޖް، ޔުމްނާ މައުމޫން، ހއ. އުތީމު ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ޔުމްނާ ހުކުރު ދުވަހު އުތީމު ކައުންސިލުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައިވަނީ ހއ. އަށް ކުރައްވަމުންދާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިންނެވެ.

އެގޮތުން، އުތީމު ކައުންސިލުގެ ބޭފުޅުން ވަނީ އެރަށުގެ މުހިއްމު ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެކަމަނާ އާއެކު މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މި ދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓަރ ޔުމްނާ ވަނީ އުތީމުގައި ހުންނަ ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ހަނދާނީ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާވެސް ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ އުތީމު ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ހަނދާނީ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ

މިނިސްޓަރ ޔުމްނާ ހއ. އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި އުތީމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް