ބުދަ 21 އޯގަސްޓު 2019
11 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ދުނިޔެ - އީރާނުގެ މައްސަލަ

އިރާނުގެ ބޯޓުތަކަކުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޓޭންކަރެއް ހުއްޓުވަން އުޅެފި

  • އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ވާހަކަތައް އީރާނުން ދޮގުކުރޭ

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 12 ޖުލައި 2019 | ހުކުރު 06:35 4,774

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ބްރިޓިޝް ހެރިޓޭޖް މި އަހަރުގެ މާޗް މަހު އިސްޓަންބޫލްގައި - ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރެއް ހިފަހައްޓަން އިރާނުގެ ތިން ބޯޓަކުން ކުރި މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބު ކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

އިނގިރޭސި ސަރުކާރުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައިބުނެފައިވަނީ ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ދަތުރުތައް ކޮށްއުޅޭ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބްރިޓިޝް ހެރިޓޭޖް ކިޔާ ޓޭންކަރަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުރަސްއަޅަން އުޅުނު އިރާނުގެ ތިން ބޯޓަކުން އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ކަނޑުގެ ސިފައިން "އަނގަބަހުން އިންޒާރު ދިނުމުން" އަނބުރާ ގޮސްފައިވާކަމަށެވެ.

ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާގޮތުގައި އިނގިރޭސި ސިފައިންގެ މަނަވަރު ދަތުރުކުރަމުންދިޔައީ އެ ގައުމުގެ ބޯޓާއެކުއެވެ.

"މި އަމަލާމެދު ކަންބޮޑުވޭ އަދި އީރާނުގެ އިދާރާތަކަށް ގޮވާލަން ސަރަހައްދުގެ މަސްރަހު ފިނިކުރުމަށް" ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

ފާސް ނިއުސް އޭޖެންސީން ބުނާ ގޮތުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެ ތުހުމަތުތައް އީރާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ޖަވާދު ޒާރިފް ދޮގުކުރައްވައެވެ.

"ދާދިފަހުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޓޭންކަރެއް އެވަނީ ހުރަސްކޮށްފައި. ނުތަނަވަސްކަން އުފެއްދުމަށް އެމީހުން އަމިއްލައަށް އެކުރާ ތުހުމަތަކީ އެއްވެސް އަސްލެއް އޮތްކަމެއް ނޫން" ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

އީރާނުގެ ރިވޮލިއުވޝަނަރީ ގާޑު ކޯޕްސްއިންވެސް ވަނީ އެފަދަ ކަމެއްގައި އެ ފައުޖުގެ ބައިވެރިވުމެއް ނޯންނާކަމަށް ބުނެ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބަޔާނެއްނެރެފައެވެ.

އިނގިރޭސި ވިލާތުން އިރާނުގެ މައްޗަށް މިފަދަ ތުހުމަތުތަކެއްކޮށްފައިމިވަނީ އީޔޫއިން އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ޚިލާފަށް ސީރިޔާއަށް ތެޔޮ ހިފައިގެން ދާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިގެން ޖިބްރޯލްޓާގެ ސަރުކާރުގެ އެދުމަކަށް ރޯޔަލް ނޭވީގެ ސިފައިން އިރާނުގެ ތެޔޮބޯޓެއް ހިފަހައްޓާފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް