ކ. މާލެ
|
5 މާރޗް 2017 | އާދީއްތަ 14:14
ބާސާ އަދި ސެލްޓަވިގޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ބާސާ އަދި ސެލްޓަވިގޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގޫގުލް
ބާސާ އަދި ރެއާލް މޮޅުވެއްޖެ
ސްޕެނިޝް ލަލީގާ: ބޮޑުތަފާތަކުން ބާސާ އަދި ރެއާލް މޮޅުވެ މަގާމު ދަމަހައްޓައިފި
 
ރެއާލް އޮތީ ލިބުނު 59 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ދެވަނައިގައި
 
ސެކްޓަވިގޯ އޮތީ ލިބުނު 35 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ 10 ވަނައިގައި

ސްޕެނިޝް ލަލީގާގައި ބޮޑު ތަފާތަކުން ބާސެލޯނާ އަދި ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުވެ، ޕޮއިންޓް ތާވަލުގައި ދެޓީމުވެސް މަގާމު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ބާސާ މޮޅުވީ ސެލްޓަވިގޯއާ ވާދަކޮށް 0-5 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ބާސާ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން 24 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމުން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ނޭމާ އެވެ. މި ލަނޑަށްފަހުވެސް ބާސާ އަށް ވަނީ ފުރަތަމަ ހާފްގައި ލީޑު ނަގަން ހުސް ގިނަ ފުރުސަތު ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

ބާސާ އަށް މެޗުގެ ލީޑު ފުޅާކޮށްދިނީ 40 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިއޮނެލް މެސީ އެވެ. މި ލަނޑަށްފަހުވެސް ބާސާ އަށް ލީޑު އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށްވެސް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ވަނީ ބޭކާރުވެފައެވެ. ފުރަތަމަ ހާފް  ނިމުނީ 0-2 ގެ ނަތީޖާއިން ސެލްޓަވިގޯގެ މައްޗަށް ބާސާ ކުރިހޯދައިގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން މާގިނައިރުތަކެއް ނުވަނީސް ބާސާ އިން ވަނީ ލީޑު އިތުރަށް ފުޅާކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު 57 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އިވާން ރަކިޓިޗް އެވެ.

މެޗުގައި ބާސާ އިން ކާމިޔާބުކުރި ހަތަރުވަނަ ލަނޑު 61 ވަނަ މިނެޓުގައި އުމިޓީ ކާމިޔާބުކޮށްދިންއިރު، އޭގެ ތިން މިނެޓު ފަހުން ބާސާގެ ފަސްވަނަ ލަނޑު އަދި މެޗުގެ ފަހު ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ލިއޮނެލް މެސީ އެވެ.

މި ނަތީޖައާއެކު ބާސާ އޮތީ ކުޅުނު 26 މެޗުން ލިބުނު 60 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގަ އެވެ. މެޗުން ބަލިވި ސެކްޓަވިގޯ އޮތީ ކުޅުނު 25 މެޗުން ލިބުނު 35 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ 10 ވަނައިގަ އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ރެއާލް މޮޅުވީ އެއިބާއާ ވާދަކޮށް 1-4 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

އެއިބާ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން 14 ވަނަ މިނެޓުގައި ކަރިމް ބެންޒެމާ އެޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދީފައިވާއިރު، 25 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދިނީވެސް އޭނާ އެވެ.

މި ލަނޑުތަކަށްފަހުވެސް ރެއާލް އިން ދިޔައީ އެއިބާގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކޮށް ހަމަލާ އުފައްދަމުންނެވެ. އެގޮތުން 29 ވަނަ މިނެޓުގައި ހަމޭސް ރޮޑްރިގޭޒް ވަނީ އެޓީމަށް ލީޑު އިތުރަށް ފުޅާކޮށްދީފައެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 0-3 ގެ ތަފާތުބޮޑު ނަތީޖާއަކުން އެއިބާގެ މައްޗަށް ރެއާލް ކުރީގައިއޮވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ރެއާލް އިން އެޓީމުގެ ކުޅުން އިތުރަށް ރަނގަޅުކޮށް ނިކުތްއިރު، ލަނޑު ޖަހަން ފުލުފުލުގައި ދިޔައީ ފުރުސަތު ތަނަވަސްކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން 60 ވަނަ މިނެޓުގައި ޒުވާން ފޯވާޑް މާކޯ އެސެންސިއޯ ވަނީ އެޓީމުގެ ހަތަރުވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ރެއާލް އޮތީ ކުޅުނު 25 މެޗުން ލިބުނު 59 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ދެވަނައިގަ އެވެ. މެޗުން ބަލިވި އެއިބާ އޮތީ ކުޅުނު 26 މެޗުން ލިބުނު 39 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ހަތްވަނައިގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް