އަންގާރަ 12 ނޮވެންބަރު 2019
12 ވިހާ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 15
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:50
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:13
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - ކްރިމިނަލް ކޯޓު

އާޒިމާ މިއަދު ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރަނީ ލިޔެކިޔުންތައް ހަވާލު ކުރުމަށް

  • އާޒިމާއަށް ޗިޓު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 11 ޖުލައި 2019 | ބުރާސްފަތި 09:45 4,727

އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު - ޕީޕަލް މެގަޒިން

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރ ކަން ކުރެއްވި އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީލޯންޑްރިންގެ މައްސަލައިގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހާޒިރު ކުރަނީ ދައުވާއާ ބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހަވާލު ކުރުމަށް ކަމަށް އެ ކޯޓުން ބުނެފިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ވުމަށް އާޒިމާއަށް ޗިޓު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު އެވެ.

އާޒިމާ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:30 އަށެވެ.

އެ މައްސަލައިގެ ދައުވާއާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް ތައްޔާރުވާން ލިޔެކިޔުންތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އޭނާއާއި ހަވާލު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް، އާޒިމާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅުއްވާތީ ވަނީ ހަވާލު ނުކުރެވިފައެވެ. އާޒިމާ ވަނީ މިހާރު އަނބުރާ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފައެވެ.

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުން ލިޔުންތައް ހަވާލުކޮށް މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުންތައް ފަށަން ޖެހެ އެވެ. އެގޮތުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޮތީ އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބަދަލު ކުރުމެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ފައިސާ ލިބުނު އެސްއޯއެފްގެ ކުންފުނިން ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ނަންފުޅުގައި ހުޅުވާފައިވާ އިސްލާމިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު އެންޓި-ކަރަޕްޝަން ކަމިޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)އާ ހަވާލުކުރުމަށް އެންގުމުން ފައިިސާ ހަވާލު ނުކޮށް ފައިސާއިން މަންފާ ލިބޭ ގޮތަށް އެކްސްކްރޯ އެކައުންޓެއް ހުޅުވާފާވައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެއް މިލިއަން ޑޮލަރުން ބީއެމްއެލްގައި އެކްސްކްރޯ އެކައުންޓް ހުޅުވާފައިވަނީ އޭސީސީ އާއި ރައީސް ޔާމީން ހިއްސާވާ ގޮތަށެވެ. އެކަމުގައި އޭސީސީގެ ކުރީގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީގެ ބައިވެރިވުމެއް އޮތްކަމުގެ ތުހުމަތުތައް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. އެކްސްކްރޯ އެކައުންޓު ހުޅުވުމުގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ކުރާ ކަރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކުން ޔާމީނަށް ސަލާމާތްވެވޭނެ މަގު ފަހި ކޮށްދެއްވި ކަމުގެ ތުހުމަތު އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެވެއެވެ.

އޭސީސީއިން އެދުނު ފައިސާ ޖަމާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނަވައި އާޒިމާ ވަނީ ލިޔުމުން ސިޓީއަކުން އަންގަވާފައެވެ. ނަމަވެސް އެކަމުގައި އޮޅުވާލުންތަކެއް އުޅޭކަން ފަޅާއެރުމުން އޭސީސީއިން ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަލުން މައްސަލަ ބެލުމަށް އެންގިއެވެ. އާޒިމާގެ މައްޗަށް ކުރަނީ އެމައްސަލައިގެ ތަހުގީގުން ފުލުހުންނަށް ހާމަވި ރައީސް ޔާމީނަށް މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމާއި ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ޝާނީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް