އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ދުނިޔެ - މީޑިއާ ޑިފެންސް ފަންޑް

އިނގިރޭސިވިލާތް އަދި ކެނެޑާއިން މީޑިއާ ޑިފެންސް ފަންޑަށް 4 މިލިއަން ޑޮލަރު

  • މިއީ ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އުޅޭ ނޫސްވެރިންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ، ތަމްރީނުކޮށް އަދި ބޭނުންވާ ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ފަންޑެއް
  • ހަންޓް ވަނީ މީޑިޔާގެ މިނިވަންކަން ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށްވެސް ފަންޑެއް އެކުލަވާލާނެކަށް އިއުލާން ކޮށްފަ

މުހައްމަދު ލިސާން
Mlishan

ކ. މާލެ 11 ޖުލައި 2019 | ބުރާސްފަތި 09:11 1,980

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފޮރިން ސެކެރެޓަރީ ޖެރަމީ ހަންޓް (ކ) ވަކީލް އާމާލް ކުލޫނީ (ވ) - ދި ޓެލެގްރާފް

އިނގިރޭސިވިލާތް އަދި ކެނެޑާއިން މީޑިއާ ޑިފެންސް ފަންޑަށް 4 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ނިންމައިފިއެވެ.

މި ފަންޑަކީ ޔުނެސްކޯގެ ފަރާތުން ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އުޅޭ ނޫސްވެރިންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ، ތަމްރީނުކޮށް އަދި ބޭނުންވާ ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ފަންޑެކެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފަރާތުން މި ފަންޑަށް ކުރިޔަށް އޮތް ފަސްއަހަރުތެރޭގައި 3.75 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ނިންމާފައިވާއިރު ކެނެޑާއިން ވަނީ 765000 އަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު ދޭން ނިންމާފައެވެ.

މި ފަންޑު ދޭނެކަމަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތް އަދި ކެނެޑާގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ، ފުރަތަމަ ގްލޯބަލް މީޑިއާ ކޮންފަރެންސްގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފޮރިން ސެކެރެޓަރީ ޖެރަމީ ހަންޓް ބުދަ ދުވަހު އެވެ.

ހަންޓް ވަނީ މީޑިޔާގެ މިނިވަންކަން ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ވެސް ފަންޑެއް އެކުލަވާލާނެކަށް އިއުލާން ކޮށްފައެވެ. އަދި މީޑިއާއަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ހަމަލާއެއް އައިސްފިނަމަ އެކުގައި، އެއްވިސްނުމެއްގައި މަސްކަތްކުރާނެ ގްރޫޕެއް އުފައްދަވާނެކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. ހަންޓް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެކުލަވާލާ ގްރޫޕް މަސައްކަތް ކުރާނީ ގައުމުތަކުގެ ފޮރިންމިނިސްޓަރުންނާއި އެންބަސަޑަރުންނާއެކު "ރެޕިޑް ރެސްޕޮންސް" ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ.

ހަންޓް ވަނީ ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ ފޯރ ޕްރެސްގެ މަގާމަށް އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް ވަކާލާތުކުރާ ވަކީލް އާމާލް ކުލޫނީ އައްޔަނު ކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެކަމަނާ ޕެނަލް އެއް އުފައްދަވާ ގައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުތަކުން ހަދާ ގާނޫނު ތަކުގެ ސަބަބުން މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރި ހުރަސްތަކާބެހޭގޮތުން ލަފާދޭނެއެވެ.

ހަންޓް ވަނީ ކުރީގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ބޮރިސް ޖޯންސަން އާ ދެކޮޅަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް ކުރިމަތި ލުމަށް ނިންމަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް