ކ. މާލެ
|
5 މާރޗް 2017 | އާދީއްތަ 12:54
ލިވަޕޫލް ކުޅުންތެރިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ
ލިވަޕޫލް ކުޅުންތެރިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ
ގޫގުލް
ލިވަޕޫލް އަދި އާސެނަލްގެ މެޗު
ޕްރިމިއާ ލީގު: އާސެނަލްގެ މައްޗަށް ލިވަޕޫލް ކުރިހޯދިއިރު، ޔުނައިޓެޑް އެއްވަރުވެއްޖެ
 
ޔުނައިޓެޑް އޮތީ ލިބުނު 49 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ހަވަނައިގަ
 
އާސެނަލް އޮތީ ލިބުނު 50 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ފަސްވަނައިގަ
 
ލިވަޕޫލް އޮތީ 52 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ތިންވަނައިގައި

ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާސެނަލްގެ މައްޗަށް ލިވަޕޫލް ކުރިހޯދިއިރު، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ކުޅުނު މެޗުން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ލިވަޕޫލް މޮޅުވީ އާސެނަލްގެ މައްޗަށް 1-3 ގެ ނަތީޖާއިން ކުރިހޯދައިގެންނެވެ.

ލިވަޕޫލް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ ލިވަޕޫލް އެވެ. އެގޮތުން އެ ޓީމުން ވަނީ މެޗު ފެށިގެން ނުވަ ވަނަ މިނެޓުގައި ސާޑިއޯ މާނޭގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ރޮބާޓޯ ފިރްމިނޯ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑުން މެޗުގެ ލީޑު ނަގާފައެވެ.

މި ލަނޑަށްފަހު ވެސް ލިވަޕޫލް އިން ދިޔައީ އާސެނަލްގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކޮށް ހަމަލާ އުފައްދަމުންނެވެ. އެގޮތުން 40 ވަނަ މިނެޓުގައި ފިރްމިނޯގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ސާޑިއޯ މާނޭ ވަނީ އެ ޓީމަށް މެޗުގެ ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ.

މި ލަނޑުތަކާއެކު ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 0-2 ގެ ނަތީޖާއިން އާސެނަލްގެ މައްޗަށް ލިވަޕޫލް ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ވެސް ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ ލިވަޕޫލް އެވެ. އެހެންނަމަވެސް ލިވަޕޫލް އިން ރަނގަޅަށް ކުޅެމުންދިޔަ ދަނޑިވަޅެއްގައި އާސެނަލްގެ ޑެނީ ވެލްބެކް ވަނީ އެޓީމަށް ނަތީޖާގެ ފަރަގު ކުޑަކޮށްދީފައެވެ. މި ލަނޑު ވެލްބެކް ކާމިޔާބުކުރީ އެލެކްސަސް ސަންޗޭޒްގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ.

މި ލަނޑަށްފަހު އާސެނަލް އިން ކުޅުން ރަނގަޅުކުރިއެވެ. އެގޮތުން ލިވަޕޫލްގެ ހާފަށް ބާރުބޮޑުކޮށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރަން ވެސް އެ ޓީމުން ވަނީ ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މެޗުގެ އިތުރުވަގުތުގެ ތެރޭގައި ލިވަޕޫލްގެ ވައިނަލްޑަމް ވަނީ އެ ޓީމަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ. 

މި ނަތީޖާއާއެކު ލިވަޕޫލް އޮތީ ކުޅުނު 27 މެޗުން ހޯދި 52 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ތިންވަނައިގަ އެވެ. މެޗުން ބަލިވި އާސެނަލް އޮތީ ކުޅުނު 26 މެޗުން ލިބުނު 50 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ފަސްވަނައިގަ އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް އެއްވަރުވީ އޭއެފްސީ ބޯންމައުތްއާ ވާދަކޮށް 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ޔުނައިޓެޑް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން ބޯންމައުތްގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކޮށް އެ ޓީމުން ގިނަ ހަމަލާތައް ފޮނުވާލިއިރު، މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލީޑު ނެގީ ވެސް އެ ޓީމުންނެވެ. އެގޮތުން 23 ވަނަ މިނެޓުގައި މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މާކޯ ރޮހޯ އެވެ.

މި ލަނޑަށްފަހު ވެސް ޔުނައިޓެޑުން ދިޔައީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ހުސް ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސްކުރަމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް މެޗުގެ 40 ވަނަ މިނެޓުގައި ބޯންމައުތް އަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށް ޖޯޝުއާ ކިންގް ވަނީ އެ ޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދީފައެވެ.

މެޗުގައި ބޯންމައުތް އަށް ހުރަސްތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހުނީ 45 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ އެންޑްރިއު ސާމަން އަށް ދެވަނަ ރީނދޫ ކާޑާއެކު ރަތް ކާޑެއް ދައްކާ ދަނޑުން ފޮނުވާލުމުންނެވެ.

މި ލަނޑުތަކާއެކު ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާ އިން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ވެސް ވާދަވެރި ކުޅުމެއް ފެނިގެންގޮސްފައިވާއިރު، ދެވަނަ ފަހަރަށް ލީޑު ނެގުމަށް ޔުނައިޓެޑަށް ވަނީ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. 

އެގޮތުން މެޗުގެ 72 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީ ހިމެނެއެވެ. މި ޕެނަލްޓީ އިބްރާހިމޮވިޗް ފޮނުވާލިއިރު، ބޯންމައުތްގެ ކީޕަރު ވަނީ ހުށިއާރު ކަމާއެކު ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

މި މެޗުގައި 10 ކުޅުންތެރިންނާއެކު ކުޅެމުންދިޔަ ބޯންމައުތް ވަރުގަދަ ޑިފެންސެއްކުރިއިރު، ދެވަނަ ހާފްގައި އެ ޓީމުގެ ގޯލު ފޫއަޅުވާލަން ޔުނައިޓެޑް ވަނީ ނުކުޅެދިފައެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ޔުނައިޓެޑް އޮތީ ކުޅުނު 26 މެޗުން ލިބުނު 49 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ހަވަނައިގަ އެވެ. ބޯންމައުތް އޮތީ ކުޅުނު 27 މެޗުން ލިބުނު 27 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ 14 ވަނައިގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް