ހުކުރު 22 ނޮވެންބަރު 2019
09 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 25
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:16
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:07
ރާއްޖެ - މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ފުލުހުންގެ އިހްތިޖާޖު: ޑިސިޕްލިނަރީ ގަވައިދާ ޚިލާފު!

  • އަނިޔާކުރި މައްސަލާގައި ހަތް ފުލުހަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވޭ
  • ފުލުހުންތަކެއް އިހްތިޖާޖްކުރުމުގެ ގޮތުން ދަނީ އެމީހުންގެ ޕްރޮފައިލް ފޮޓޯ ކަޅު ކުލައަށް ބަދަލުކުރަމުން

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 9 ޖުލައި 2019 | އަންގާރަ 13:57 41,513

ފުލުހުންގެ މައި މަރުކަޒު - ފުލުހުންތަކެއް ސަސްޕެންޑްކުރުމުން ބައެއް ފުލުހުން އަންނަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އިހްތިޖާޖެއް ކުރަމުން - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ތަޅައި އަނިޔާކުރި މައްސަލާގައި ހަތް ފުލުހަކު ސަސްޕެންޑްކޮށް ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ހިންގަން ފެށުމުން، ބައެއް ފުލުހުން ކުރަން ފެށި އިހްތިޖާޖުން އެ ފުލުހުން، ފުލުހުންގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ގަވައިދާއި ހިލާފުވެއްޖެ އެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފުލުހުންތަކެއް އިހްތިޖާޖްކުރުމުގެ ގޮތުން ދަނީ އެމީހުންގެ ޕްރޮފައިލް ފޮޓޯ ކަޅު ކުލައަށް ބަދަލުކޮށް ސަސްޕެންޑް ކުރި ޑީއީޑީގެ (ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް) މުއައްޒަފުންނާއި އެކު ތިބިކަން ހާމަ ކުރަމުންނެވެ.

ފުލުހުން އަލުން އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ ފުލުހުންގެ ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި އެ ކުށްތަކަށް އަދަބުދިނުމާ ބެހޭ ގަވައިދު ބުނާ ގޮތުން ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގައި ހިނގާ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ހާމަކުރަން ނުޖެހޭ މައުލޫމާތެއް މީޑިއާގެ އެއްވެސް ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހާމަކުރުމާއި، ޝޯޝަލް މީޑިއާގައި ލިޔާ އެފަދަ ވާހަކަތައް ނުވަތަ ޝާއިއު ކުރާ އެފަދަ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ތާއިދު ކުރާކަން ދޭހަވާ ގޮތަށް އެއްވެސް އަމަލެއް ކުރުން ނުވަތަ ހިންގުމަކީ ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށެކެވެ. އެ ގަވައިދުގައިވާގޮތުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފުލުހަކު ދޭ ލައިކްއަކުން ނުވަތަ ކުރާ ޝެއާ އަކުން ވެސް ކުށްވެރިވެދާނެއެވެ.

ޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލަތަކުގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގައާއި އެހެނިހެން ގާނޫނުތަކުން ޖިނާއީ ކުށެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށެއްނަމަ އެކުށުގެ ދައުވާ ޝަރުއީ ކޯޓެއްގައި ކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތައް ކަމަށް ވެސް ގަވައިދުގައި ވެއެވެ.

ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކުގެ އަދަބުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި، ރޭންކް ދަށްކުރުމާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން ބަދަލުކުރުމާއި ކައުންސިލިން ދިނުން ހިމެނެއެވެ.

ފުލުހުންނާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ގޮތަށް ކަނޑައަޅައި ގަވައިދަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް 26 އިން ފެށިގެންނެވެ. ފުލުހެއްގެ ގައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ވަރަށްވުރެ އަހްލާގީ ގޮތުން ދަށް ފެންވަރުގެ އަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ އެކަމެއްކުރީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އެކަމަކަށް އަދަބު ދެވޭ ގޮތަށް އެގަވައިދު ވަނީ އޭރު އިސްލާހުކޮށް އަމަލު ކުރަން ފަށާފައެވެ.

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ތަޅައި އަނިޔާކުރި މައްސަލާގައި ހަތް ފުލުހަކު ސަސްޕެންޑްކޮށް ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ހިންގަން ފެށިކަމަށް ބުނެ ފުލުހުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް ފުލުހުން ކުރާ ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފުލުހުންގެ މުއައްޒަފުންތަކެއްގެ ފޮޓޯ ޖަހާ، އެ މުވައްޒަފުންނަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އިންޒާރުދީ ބިރުދައްކަމުންދާތީ، ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތު ދައުރު ނުކުރުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

އާންމު ވެފައިވާ ވީޑިއޯ އިން ފެންނަ ގޮތުގައި ކުލަ ހެދުމުގައި ތިބި ފުލުހުން ވަނީ އަތުންނާއި ފައިން މީހަކަށް ހަމަލާދީފައެވެ. ފުލުހުން އަނިޔާ ކުރުމަށްފަހު މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ބަނގްލަދޭޝް މީހެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް