ހޯމަ 17 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 4
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 23
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35
ވިޔަފާރި - އެމްޓީސީސީ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 2018

އެމްޓީސީސީ ގެ ހިއްސާ ގެ ފައިދާ ނުބަހާ ގޮތަށް ނިންމައިފި

  • އެމްޓީސީސީގެ 2018 ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ ފައިދާ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 238.23 މިލިއަން ރުފިޔާ

ފާތިމަތު އުދުމާ
udhooooo

ކ. މާލެ 9 ޖުލައި 2019 | އަންގާރަ 03:02 2,676

އެމްޓީސީސީ ގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ - ޓްވިޓަރ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ގެ ހިއްސާ ގެ ފައިދާ ނުބަހާ ގޮތަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ހޮޓަލް ޖެންގައި ބޭއްވި އެ ކުންފުނީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ އިއްތިފާގުން ވަނީ ކުންފުންޏަށް މަލީ ގޮތުން ލިބުނު ގެއްލުން ބޮޑު ވުމުގެ ސަބަބުން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާ ނުބަހާ ގޮތަށް ނިންމާފައެވެ. މި ގޮތަށް ނިންމާފައިވާއިރު ހިއްސާ އަކަށް 2.60 ރުފިޔާގެ ފައިދާ ވަނީ ޖެހިފައެވެ.

މި ޖަލްސާގައި ވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޑައިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާ ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ ބެލެންސް ޝީޓް ވަނީ ހިއްސާދާރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސް ކޮށްފައެވެ. އަދި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ކުންފުނީގެ އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި ޕްރައިސް ވޯޓާހައުސް ކޫޕާރ ވަނީ 400،262 ރުފިޔާއަށް ހަމައްޖާސަފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ކުންފުނީގެ ޑައިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ދެ މެންބަރުން ވެސް ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ވަނީ ހޮވާފައެވެ. ބޯޑަށް ހޮވިފައިވާނީ ފަތުހުއްލާ އިސްމާއިލް އަދި އަބްދުﷲ އަބޫބަކުރެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ 2018 ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ ފައިދާ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 238.23 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މިއީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ 313.90 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޖުމްލަ ފައިދާއާ އަޅާބަލާއިރު ދަށް އަދަދެކެވެ. ފާއިތުވެ ދިޔަ އަހަރު އެމްޓީސީސީއަށް އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ އާންމު ދަތުރު ފަތުރުގެ ހިދުމަތުންނެވެ. މި ހިދުމަތުން ކުންފުންޏަށް ވަނީ ޖުމްލަ 81.79 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ލިބިފައެވެ.

އެމްޓީސީސީ ގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ޖުމްލަ 1694 ހިއްސާދާރުން ވަނީ ބައިވެރި ވެފައެވެ. އެއީ 56 ހިއްސާދާރުންނާއި ޕްރޮކްސީ މެދުވެރިކޮށް ބައިވެރިވި 16238 ހިއްސާދާރުންނެވެ.

އެމްޓީސީސީ އިން ހިއްސާ ވިއްކަން ފަށައިފައިވަނީ 1980 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެ އަހަރު ހިއްސާގެ މޫނުމަތީ އަގަކީ 50 ރުފިޔާއެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ އަސާސީ ގަވައިދު އިސްލާހުކޮށް ހިއްސާއެއްގެ މޫނުމަތީ އަގު ވަނީ 5 ރުފިޔާއަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް