ހޯމަ 17 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 4
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 23
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35
ލުއި ޚަބަރު - ހޮލީވުޑް

ކޭ ޕޮޕްގެ ކާރޑް އިންޑިއާގައި ޕާރފޯމް ކުރަނީ

  • ޕާރފޯމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިހިނގާ ޖުލައި މަހުގެ 12 އަދި 14 ގައި
  • ޕާރފޯމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ނިއު ދިއްލީ އަދި ގުވަހާޓީގައި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 8 ޖުލައި 2019 | ހޯމަ 00:57 1,678

ކޭ-ޕޮޕް ކާރޑް - ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ސައުތް ކޮރެއާގެ މަޝްހޫރު ގްރޫޕެއް ކަމަށްވާ "ކޭ ޕޮޕް" ގެ ކާރޑް އިންޑިއާގައި ޕާރފޯމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

މި ކޮންސެޓްގައި ކާރޑް ޕާރފޯމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިހިނގާ ޖުލައި މަހުގެ 12 ގައި ނިއު ދިއްލީ އަދި 14 ގައި ގުވަހާޓީ ގައެވެ.

ދިއްލީގައި ކޮންސެޓް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޓޯކަޓޯރާ އިންޑޯ ސްޓޭޑިއަމްގައެވެ. ގުވަހާޓީ ގައި ޕާރފޯމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ނޯތް އީސްޓް ޒޯން ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރ ގެ ޝިލްޕަގްރާމްގައެވެ.

ކާރޑްގެ ފުރަތަމަ ލަވަ "އޯ ނާނާ" ރިލީޒް ކޮށްފައިވަނީ 2016 ގައެވެ. ކޭ ޕޮޕް ގްރޫޕްގެ ފުރަތަމަ އަލްބަމް "ހޯލާ ހޯލާ" ރިލީޒް ކޮށްފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި ގައެވެ.

މި ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ ހަތަރު މެންބަރުންނަކީ ޖޭ ސެފް، ބީއެމް، ސޯމިން އަދި ޖީވޫ އެވެ.

އޮންލައިންކޮށްވެސް ޓިކެޓް ލިބެން ހުރިއިރު މި ޝޯ އާއި ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމަތު "ޕިންކް ބޮކްސް އިވެންޓް" ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް