އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ދުނިޔެ - އިރާނުގެ ނިއުކްލިއަރ ޕްރޮގްރާމް

ނިއުކްލިއަރ އެއްބަސްވުމާ އަނެއްކާވެސް ޚިލާފްވާނެ ކަމަށް އީރާނުން އިއުލާނުކޮށްފި

  • ނިއުކްލިއަރ އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލެވުނީ 2015 ވަނަ އަހަރު
  • އެެމެރިކާގެ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުން އީރާނު ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް ޔޫރަޕްގެ ކިބައިން އެދުނު
  • އެމެރިކާއިިން މިހާރުވަނީ ކުރިން އޮތް މިންވަރަށްވުރެވެސް ބޮޑެތި ފިޔަވަޅުތަކެއް އީރާނަށް އަޅާފައި

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 7 ޖުލައި 2019 | އާދީއްތަ 22:54 4,849

އިރާނުންވަނީ ޔުރޭނިއަމް ފައްކާކުރާނީ ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް ކަމަށް ބުނެފައި - އީޕީއޭ

އީރާނުން 2015 ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ ބާރުތަކާއެކު ސޮއިކުރި ނިއުކްލިއަރ އެއްބަސްވުމުގައި ޔުރޭނިއަމް ފައްކާކުރުމަށް ކަނޑައެޅި މިންގަނޑު ފަހަނައަޅައި އިތުރަށް ޔުރޭނިއަމް ފައްކާކުރަމުންދާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ ނައިބް އައްބާސް އަރާޤްޝީ ވިދާޅުވީ އީރާނުން އަދިވެސް ބޭނުންވަނީ އެއްބަސްވުން ދަމަހައްޓަން ކަމަށާއި ނަމަވެސް ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކަށް އެމީހުންގެ އަމިއްލަ އަހުދުގެ މަތީގައި ވެސް ނުތިބެވުނު ކަމަށެވެ.

އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ އަމިއްލައަށް ވަކިވެފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

އޭގެ ފަހުން އެ ގައުމުންވަނީ އީރާނުގެ އިގްތިސާދަށް އަސަރުކުރާނެ ފަދައިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އިއާދަ ކޮށްފައެވެ.

މެއި މަހު އިރާނުން ބުނެފައި ވަނީ އެ ގައުމުން ޔުރޭނިއަމް ފައްކާކުރާ މިންވަރު އިތުރުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެއީ އެ ގައުމުގެ ނިއުކްލިއަރ ރިއެކްޓަރތަކަށް ހަކަތަ ފޯރުކޮށްދީ އަދި ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު އުފެއްދޭނެ ގޮތަށެވެ.

އެ ގައުމުން މިހާރު ވެސް ވަނީ އެއްބަސްވުމުގައި ބުނާ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ޔުރޭނިއަމް ފައްކާކުރުމަށް ފަހު ރައްކާ ކޮށްފައެވެ.

އީރާނުންދަނީ ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރެއް އެ ގައުމުން އުފައްދަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ ބުނުން ކަނޑައެޅިގެން ދޮގު ކުރަމުންނެވެ.

އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވުމުން ވަކިވިތާ އެއްއަހަރުފުރުނު ވަގުތު އިރާނުން ވަނީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ އެހެން ގައުމުތަށް ކަމަށްވާ ޗައިނާ،ފްރާންސް،ޖަރުމަނުވިލާތް،ރަޝިއާ، އަދި އިނގިރޭސިވިލާތް ވެގެން އެމެރިކާގެ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުން އީރާން ސަލާމަތް ކުރުމަށް 60 ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ދީފައެވެ.

އެ މުހުލަތު ނިމިފައިވަނިކޮށް އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަރްޤާޝީ ވިދާޅުވީ އިރާނުން 3.67 އިންސައްތައަށް ވުރެ މަތީ ކޮންސެންޓްރޭޝަންގެ ޔުރޭނިއަމް ފައްކާކުރުމުގެ މަސައްކަތް މަދު ގަޑިއިރުތަކެއްތެރޭ ފަށާނެ ކަމަށެވެ.

އިރާނުގެ ނިއުކްލިއަރ ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓާލުމަށް ގުޅިފައިވާ ހަ ގައުމަކުން އެކްޝަން ޕްލޭނެއްގައި ސޮއިކޮށްފައި ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ތެހެރާނުން ވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސްޕެކްޓަރުންނަށް އެ ގައުމަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދީފައެވެ އަދި އެ ގައުމަށް އިގްތިސާދީގޮތުން އަޅާފައި އޮތް ދަތިކުރުމުގެ އަށް ފިޔަވަޅެއް ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް