ހޯމަ 22 ޖުލައި 2019
08 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެ - އާސިރީ ހެލްތް

އާސިރީ ހެލްތްގެ ފަރާތުން މާލޭގައި ސެޝަންތަކެއް ބާއްވަނީ

  • ހޮނިހިރު ދުވަހު ކެންސާރ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި މެޑްހޯޕް މެޑިކަލް ސެންޓަރ އާއި ގުޅިގެންވެސް ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފަ

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 6 ޖުލައި 2019 | ހޮނިހިރު 14:33 1,236

އިންދިރާ ގާންދި މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް - ރާއްޖެއެމްވީ

ލަންކާގެ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ސޮފްޓޮލޮޖިކްގެ ދަށުން ހިންގާ އާސިރީ ހެލްތް ގެ ފަރާތުން މާލޭގައި ސެޝަންތަކެއް ފަށައިފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު 3 ސެޝަން އެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަ ޖެހިފައިވާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ސެޝަން ބޭއްވިގެންދިޔައީ އިންދިރާ ގާންދި މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި މެންދުރު 12:00 އިން 14:00އެވެ.

މި ލެކްޗާރ ސެޝަންތަކަކީ އާސިރީ ހެލްތް އާއި އައިޖީއެމްއެޗް ގެ އޮންކޮލޮޖީ ޑިޕާޓްމެންޓާއި ގުޅިގެން އައިޖީއެމްއެޗްގެ މެޑިކަލް ކޮންސަލްޓެންޓްސްއަށާއި ނަރުހުންނަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ސެޝަން ތަކެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ކެންސާރ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި މެޑްހޯޕް މެޑިކަލް ސެންޓަރ އާއި ގުޅިގެން ވެސް ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް