ބޮލީވުޑް
ކަބީރު ސިންގްގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށްފި
 
ފިލްމްގައި ފެނިގެންދަނީ ތޫނުފިލި މެޑިކަލް ސުޓޫޑެންޓެއްގެ ދިރިއުޅުން ބަނަވެގެންދާ ގޮތް
 
މި ފިލްމް ވަނީ 200 ކްރޯޑް ކްލަބަށް ވަދެފައި
ކ. މާލެ |
ޝާހިދު ކަޕޫރާއި ކިއާރާ އަދުވާނީ
ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

އެކްޓަރ ޝާހިދު ކަޕޫރާއި ކިއާރާ އަދްވާނީ ވަނީ އެކުގައި އެންމެ ފަހުން ކުޅެފައިވާ ފިލްމް "ކަބީރު ސިންގް" ގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން 2017 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ކާމިޔާބު ތެލުގު ފިލްމް "އަރުޖުން ރެޑީ" ގެ ރީމޭކް "ކަބީރް ސިންގް" ވަނީ 200 ކްރޯޑް ލިބިފަ އެވެ.

މި ފިލްމްގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ޕާޓީގައި ޝާހިދު އާއި ކިއާރާގެ އިތުރުން އެކްޓަރ އަރްޖުން ބާޖްވާ އަދި ނިކީތާ ދައްތާވެސް ބައިވެރިވެފައެވެ. އަދި ކާސްޓިން ޑައިރެކްޓަރ މުކޭޝް ޗާބްރާ، ޕްރޮޑިއުސަރ ބޫޝަން ކުމާރު، މިއުޒިކް ކޮމްޕޯސަރ ވިޝާލް މިޝްރާގެ އިތުރުންވެސް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

ކަބީރު ސިންގް ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ޝާހިދު ކުޅުނު ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމަށެވެ.

ޝާހިދު ވަނީ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ފޭނުންގެ ފަރާތުން މި ފިމްމަށް ލިބުނު ލޯތްބާއި ތަރުހީބަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

މި ފިލްމްގައި ފެނިގެންދަނީ ވަރަށް ތޫނުފިލި މެޑިކަލް ސުޓޫޑެންޓެއްގެ ދިރިއުޅުން ބަނަވެގެންދާ ގޮތެވެ. އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ އެހެން މީހަކާއި ކައިވެނި ކުރުމުން އެކަމާއި ރުޅިގަދަވެ މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުރެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުން ދޭ މަންޒަރު މި ފިލްމުން ފެނިގެންދެއެވެ.

0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved