ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ބޮލީވުޑް

ކަބީރު ސިންގްގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށްފި

  • މި ފިލްމް ވަނީ 200 ކްރޯޑް ކްލަބަށް ވަދެފައި
  • ފިލްމްގައި ފެނިގެންދަނީ ތޫނުފިލި މެޑިކަލް ސުޓޫޑެންޓެއްގެ ދިރިއުޅުން ބަނަވެގެންދާ ގޮތް

ކ. މާލެ | 6 ޖުލައި 2019 | ހޮނިހިރު 06:27 | 5,524

ޝާހިދު ކަޕޫރާއި ކިއާރާ އަދުވާނީ - ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

އެކްޓަރ ޝާހިދު ކަޕޫރާއި ކިއާރާ އަދްވާނީ ވަނީ އެކުގައި އެންމެ ފަހުން ކުޅެފައިވާ ފިލްމް "ކަބީރު ސިންގް" ގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން 2017 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ކާމިޔާބު ތެލުގު ފިލްމް "އަރުޖުން ރެޑީ" ގެ ރީމޭކް "ކަބީރް ސިންގް" ވަނީ 200 ކްރޯޑް ލިބިފަ އެވެ.

މި ފިލްމްގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ޕާޓީގައި ޝާހިދު އާއި ކިއާރާގެ އިތުރުން އެކްޓަރ އަރްޖުން ބާޖްވާ އަދި ނިކީތާ ދައްތާވެސް ބައިވެރިވެފައެވެ. އަދި ކާސްޓިން ޑައިރެކްޓަރ މުކޭޝް ޗާބްރާ، ޕްރޮޑިއުސަރ ބޫޝަން ކުމާރު، މިއުޒިކް ކޮމްޕޯސަރ ވިޝާލް މިޝްރާގެ އިތުރުންވެސް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

ކަބީރު ސިންގް ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ޝާހިދު ކުޅުނު ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމަށެވެ.

ޝާހިދު ވަނީ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ފޭނުންގެ ފަރާތުން މި ފިމްމަށް ލިބުނު ލޯތްބާއި ތަރުހީބަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

މި ފިލްމްގައި ފެނިގެންދަނީ ވަރަށް ތޫނުފިލި މެޑިކަލް ސުޓޫޑެންޓެއްގެ ދިރިއުޅުން ބަނަވެގެންދާ ގޮތެވެ. އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ އެހެން މީހަކާއި ކައިވެނި ކުރުމުން އެކަމާއި ރުޅިގަދަވެ މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުރެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުން ދޭ މަންޒަރު މި ފިލްމުން ފެނިގެންދެއެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.