އާދީއްތަ 25 އޯގަސްޓު 2019
02 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 23
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:29
ދުނިޔެ - ހަޔާ

ދުބާއީގެ ރަސްގެފާނުގެ އަނބިކަނބަލުންނާއި ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ކޯޓަށް

  • އެ ކަމަނާވަނީ ފިރިކަލުން ދޫކުރައްވާ ދުބާއިން ފިއްލަވާއިގެން ލަންޑަންއަށް ވަޑައިގަންފަ

މުހައްމަދު ލިސާން
Mlishan

ކ. މާލެ 5 ޖުލައި 2019 | ހުކުރު 15:15 24,248

ރަސްގެފާނު ޝެއިޚް މުހައްމަދު ބިން ރަޝީދް އަލް މަޙްތޫމް (ކ) އަދި އަމީރާ ހަޔާ ބިން އަލް ހުސައިން (ވ) - ސީ.އެން.އެން

ދުބާއީގެ ރަސްގެފާނު އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލަކާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށައަޅައިފިއެވެ.

މީޑިޔާތަކުގައި ވާގޮތުން ރަސްގެފާނު ޝެއިޚް މުހައްމަދު ބިން ރަޝީދް އަލް މަޙްތޫމް ދައުވާ ކުރައްވަން ނިންމާފައިވަނީ އުރުދުންގެ ކުރީގެ ރަސްގެފާނުގެ ދަރިކަނބަލުން އަމީރާ ހަޔާ ބިން އަލް ހުސައިންއާ ދެކޮޅަށެވެ. އެ ކަމަނާވަނީ ފިރިކަލުން ދޫކުރައްވާ ދުބާއިން ފިއްލަވައިގެން ލަންޑަންއަށް ވަޑައިގަންފައެވެ.

މީޑިޔާތަކުގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާގޮތުގައި އެ ކަމަނާ ފިއްލަވާފައިވަނީ، އެކަމަނާގެ އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ނިސްބަތްވާ ބޮޑީގާޑާ ދެމެދުގައި އޮތް ގާތްގުޅުން ރަސްގެފާނަށް ޝައްކު ކުރެވިގެންނެވެ.

މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށްދަނީ ލަންޑަންގެ ފެމިލީ ޑިވިޝަން އޮފް ހައި ކޯޓްގައެވެ. ދެން މި މައްސަލައިގެ އަޑު އެހުމެއް އޮންނާނީ ޖުލައި 30 އަދި 31 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. މި މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން ބޭއްވީ މި އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އަމީރާ ހަޔާ އަކީ ރަސްގެފާނު ޝެއިޚް މުހައްމަދު ބިން ރަޝީދުގެ ހަވަނަ އަނބިކަނބަލުންނެވެ. އަދި އެކަމަނާ އަކީ ދުނިޔޭގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޝަހިސިއްޔަތެކެވެ.

މީގެއިތުރުން ހަޔާއަކީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕްރިންސް ޗާރލްސް އަދި އަނބިކަނބަލުން ކަމީލާއާއިވެސް ގާތްގުޅުމެއް އޮންނަ ބޭކަނބަލެކެވެ. ރަސްގެފާނާއި ކައިވެނިބައްލަވައިގަނެގެން ހަޔާއަށް ވަނީ ދެ ބެފުޅުން ލިބިލައްވާފައެވެ. އެއީ އެއް ދަރިކަލުން އަދި ދަރިކަނބަލެކެވެ. ފިއްލެވީ ދެ ދަރިކަލުންވެސް ގޮވައިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް