އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ދުނިޔެ - ރިޒާ އަޒީޒް

ވުލްފް އޮފް ވޯލް ސްޓްރީޓްގެ ޕްރޮޑިއުސަރ މަނީ ލޯންޑަރކުރި މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރު ކޮށްފި

  • އަޒީޒް ވަނީ ހައްޔަރު ކުރުމަށްފަހު މާ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ ދޫކޮށްލާފަ
  • ހުކުރު ދުވަހު އޭނާ ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރެވޭނެ
  • އަޒީޒް ވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު ދޮގުކޮށްފަ

ޝަރޫނާ އަބްދުﷲ
AbdullaSharoona

ކ. މާލެ 5 ޖުލައި 2019 | ހުކުރު 06:49 2,332

ރިޒާ އަޒީޒް އަދި ލިއޮނާޑޯ ޑިކެޕްރިއޯ - އޭއެފްޕީ/ގެޓީ

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ޕްރޮޑިއުސަރ އަދި މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބް ރައްޒާގުގެ ދޮންދަރިފުޅު ރިޒާ އަޒީޒް، މަނީ ލޯންޑަރކުރިކަމުގެ ތުހްމަތުގައި މެލޭޝިއާއިން ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ލިއޮނާޑޯ ޑިކެޕްރިއޯ ފެނިގެންދާ، ބެލުންތެރިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު ވެގެން ދިޔަ ފިލްމް ވުލްފް އޮފް ވޯލް ސްޓްރީޓްގެ ޕްރޮޑިއުސަރ އަޒީޒް ވަނީ ހައްޔަރު ކުރުމަށްފަހު މާ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ ދޫކޮށްލާފައެވެ.

އަޒީޒްގެ ދޮންބައްޕާފުޅު ނަޖީބް ރައްޒާގް އާއި މަންމާފުޅު އަށް ވެސް ވަނީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހުކުމެއް ކޮށްފައެވެ.

މެލޭޝިއާގެ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ހެޑް ލަތީފާ ކޮޔާ އާއި ހަވާލާދީ ބީބީސީގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ހުކުރު ދުވަހު އަޒީޒް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރެވޭނެއެވެ.

އަޒީޒް ވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު ދޮގުކޮށްފައެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް