ބުދަ 26 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 13
1441 ރަޖަބު 03
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ވިޔަފާރި - ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ

މިރެއަކީ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯގެ ފަހު ރޭ!

  • މިއީ އެކްސްޕޯ ބާއްވާ ހަތަރު ވަނަ ފަހަރު

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 4 ޖުލައި 2019 | ބުރާސްފަތި 19:04 2,406

ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މިރެއަކީ ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށްދާ ހަތަރުވަނަ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ އަދި ފުޑް އެންޑް ބެވެރޭޖަސް ޝޯގެ އެންމެ ފަހު ރެއެވެ.

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ބޮޑު އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯގެ މެއިން ސްޕޮންސަރުންނަކީ "އޭސްއޭވިއޭޝަން، އޭސް ޓްރެވެލެސް އަދި އިނަރ މޯލްޑިވްސް"އެވެ. އަދި ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖަސް ޝޯގެ މެއިން ސްޕޮންސަރަކީ ނެސްލޭއެވެ.

ޖުލައި ދޭ ކުން ފެށިގެން ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި އެކްސްޕޯގައި ތަފާތު ގިނަ ޕްރޮމޯޝަން ތަކާއި ލަކީޑްރޯތަކުގައި އެކްސްޕޯއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ. މި އެކްސްޕޯ ކުރިއަށްދާނީ މިރޭ 08:00 އަކުން 10:30 އަކަށެވެ.

އިވެންޓް އިންތިޒާމް ކުރާ ހައިރައިޒް ކުންފުނީގެ މާކެޓިންގް މެނޭޖަރ މަރިޔަމް މައިޝާ ސުޖާއު ވިދާޅުވީ އެކްސްޕޯގައި ގިނަ ލަކީ ޑްރޯތަކާއި ކޫޕަންތައް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި އެކްސްޕޯގެ ފަހު ރޭ ހާއްސަވާނެ ކަމަށެވެ.

ދަރުބާރުގޭގެ ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމުގައި ކުރިއަށްދާ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯގައި ރާއްޖޭގެ ޓްރެވަލް އިންޑަސްޓްރީގައި އުޅޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ އެއާރލައިންސް، ރިސޯޓް، ގެސްޓްހައުސް، ޓްރެވަލް އެޖެންސީތައް އަދި ޓުއާ އޮޕަރޭޓަރުންގެ ސްޓޯލްތައް ހިމެނެއެވެ. އެކްސްޕޯގެ ކޮންމެ ސްޓޯލަކުން ވެސް އެ ސްޓޯލަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ލިބިގެން ދާނެއެވެ.

އެކްސްޕޯގައި 50 އަށް ވުރެ ގިނަ އެގްޒިބިޓަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ބައެއް ފަރާތްތަކަކީ ޕިރަމިޑް، ސިންގަޕޯ އެއަރލައިންސް، ސަނީ އެންޓަރޕްރައިޒަސް، ޔޫރޯ މާކެޓިންގް، މޯލްޑިވްސް ގޭސްގެ އިތުރުން ރެޑް ބޮކްސްއެވެ.

މިއީ ހައިރައިޒްގެ ފަރާތުން ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ ބާއްވާ ހަތަރު ވަނަ ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ

ކޮމެންޓް