ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ
މިރެއަކީ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯގެ ފަހު ރޭ!
 
މިއީ އެކްސްޕޯ ބާއްވާ ހަތަރު ވަނަ ފަހަރު
ކ. މާލެ |
ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން
މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މިރެއަކީ ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށްދާ ހަތަރުވަނަ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ އަދި ފުޑް އެންޑް ބެވެރޭޖަސް ޝޯގެ އެންމެ ފަހު ރެއެވެ.

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ބޮޑު އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯގެ މެއިން ސްޕޮންސަރުންނަކީ "އޭސްއޭވިއޭޝަން، އޭސް ޓްރެވެލެސް އަދި އިނަރ މޯލްޑިވްސް"އެވެ. އަދި ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖަސް ޝޯގެ މެއިން ސްޕޮންސަރަކީ ނެސްލޭއެވެ.

ޖުލައި ދޭ ކުން ފެށިގެން ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި އެކްސްޕޯގައި ތަފާތު ގިނަ ޕްރޮމޯޝަން ތަކާއި ލަކީޑްރޯތަކުގައި އެކްސްޕޯއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ. މި އެކްސްޕޯ ކުރިއަށްދާނީ މިރޭ 08:00 އަކުން 10:30 އަކަށެވެ.

އިވެންޓް އިންތިޒާމް ކުރާ ހައިރައިޒް ކުންފުނީގެ މާކެޓިންގް މެނޭޖަރ މަރިޔަމް މައިޝާ ސުޖާއު ވިދާޅުވީ އެކްސްޕޯގައި ގިނަ ލަކީ ޑްރޯތަކާއި ކޫޕަންތައް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި އެކްސްޕޯގެ ފަހު ރޭ ހާއްސަވާނެ ކަމަށެވެ.

ދަރުބާރުގޭގެ ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމުގައި ކުރިއަށްދާ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯގައި ރާއްޖޭގެ ޓްރެވަލް އިންޑަސްޓްރީގައި އުޅޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ އެއާރލައިންސް، ރިސޯޓް، ގެސްޓްހައުސް، ޓްރެވަލް އެޖެންސީތައް އަދި ޓުއާ އޮޕަރޭޓަރުންގެ ސްޓޯލްތައް ހިމެނެއެވެ. އެކްސްޕޯގެ ކޮންމެ ސްޓޯލަކުން ވެސް އެ ސްޓޯލަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ލިބިގެން ދާނެއެވެ.

އެކްސްޕޯގައި 50 އަށް ވުރެ ގިނަ އެގްޒިބިޓަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ބައެއް ފަރާތްތަކަކީ ޕިރަމިޑް، ސިންގަޕޯ އެއަރލައިންސް، ސަނީ އެންޓަރޕްރައިޒަސް، ޔޫރޯ މާކެޓިންގް، މޯލްޑިވްސް ގޭސްގެ އިތުރުން ރެޑް ބޮކްސްއެވެ.

މިއީ ހައިރައިޒްގެ ފަރާތުން ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ ބާއްވާ ހަތަރު ވަނަ ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved