ހޮނިހިރު 16 ނޮވެންބަރު 2019
03 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 19
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:05
ރިޕޯޓު - މަގޭ ރިޕޯޓު - ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

ރައީސް ޔާމީން އެންމެ ފަހުން އުނބަށް؟!

  • އޭރުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މުޒާހަރާ ކުރާތީ މަލާމާތާއި ފުރައްސާރަ ކުރެއްވި
  • ޕީޕީއެމްގެ އާންމު މެމްބަރުން މަގުމައްޗަށް ނެރެ މުޒާހަރާ ކުރުމަކީ އުފަލެއް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވި
  • މުޒާހަރާ ކުރުން އެއީ މާބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބޭ ކަންކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވި

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 4 ޖުލައި 2019 | ބުރާސްފަތި 16:38 36,366

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން - ރައީސް އޮފީސް

ވެރިކަމުގެ ދައުރުގައި އޭރުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މުޒާހަރާ ކުރާތީ އެކަމަށް ތަފާތު އެކި ފަހަރު މަތިން މަލާމާތާއި ފުރައްސާރަ ކުރެއްވިއެވެ. ތަންތަނަށް އެއްވަންޏާ ހައްޖަށް ދާށޭ ވިދާޅުވެ ރައްޔިތުންނަށް ހަޖޫ ޖެއްސެވިއެވެ.

ސުލްހަވެރި އެއްވުންތަކާއި އަޑު އުފުލުންތަކަށް ހުރަސް އެޅުމަށް މަޖިލީހުން ގާނޫނަށް ވެރިކަމުގެ ހުރިހާ ބާރެއް ހިއްޕަވައިގެން މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީއާއި އެކު ބަދަލު ގެންނެވިއެވެ. އާންމު އެއްވުންތަކާއި މުޒާހަރާ ކުރުން މަނާކޮށް ހުއްދަ ހޯދައިގެން ނޫނީ މުޒާހަރާ ނުކުރެވޭނެ ގޮތަށް ހެއްދެވީ ވެސް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ބާރުގައި އެމަނިކުފާނު ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ޕީޕީއެމުންނެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ޕީޕީއެމުން ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބާއްވާ މުޒާހަރާގައި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަން އިއުލާން ކުރީ އެމަނިކުފާނު ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ އިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލު ވުމުގައެވެ.

ވެރިކަމުން ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގެންނެވުމާއި ގުޅިގެން ގާތްގަނޑަކަށް 15 ދުވަސް ވަންދެން ޕީޕީއެމުން ކުރި މުޒާހަރާގައި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ހަމައެކަނި މުޒާހަރާ ފެށުނު ރޭގައެވެ.

އެކަމަކު މިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ސިއްދީގު ވިދާޅުވާ ގޮތުން ނަމަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއަށް ފަހު ޕީޕީއެމުން އޭރު އެޕާޓީ އޮފީހުގެ "ދެދޮރުދޭތެރެއިން" ބޭއްވީ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތަކެވެ. އެހެން ކަމަށް ވާނަމަ މިއީ މި ސަރުކާރުގައި ރައީސް ޔާމީން މުޒާހަރާއަށް ނިކުންނަވާނޭ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމުގައި ވާނެއެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ އާންމު މެމްބަރުން މަގުމައްޗަށް ނެރެ މުޒާހަރާ ކުރުމަކީ އުފަލެއް ކަމުގައި ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި ރައީސް އެންމެ ފަހުން މެމްބަރުންނާއި އެކު މުޒާހަރާއަށް ނިކުންނަވަނީއެވެ. ވެރިކަމުގައި ހުންނަވައިގެން ކަށްވަޅުގައި އޮވެގެން ވެސް އެމްޑީޕީ މީހުން ކުރާނީ މުޒާހަރާ ކަމަށް ވިދާޅުވި ރައީސް މުޒާހަރާއަށް ނިކުންނަވަނީއެވެ. މުޒާހަރާ ކުރުން އެއީ މާބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބޭ ކަންކަން ނޫން ކަމަށް އަމިއްލަ ފުޅަށް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުން ހަނދާން ނައްތާލެއްވުމަށް ފަހުގައެވެ.

ސުވާލަކީ މަނިކުފާނު މުޒާހަރާއަށް ނިކުންނަވަނީ މާބޮޑު ތަރުހީބެއް ހޯއްދަވަން ތޯއެވެ. މުޒާހަރާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވުމަށް އާދޭސް ކުރައްވާ މަނިކުފާނު އަމިއްލަ ފުޅަށް ހެއްދެވި ގާނޫނު މުގުރާލައްވާނީތޯއެވެ. ނުވަތަ މަނިކުފާނުގެ އެންމެ އަރިސް ބޭފުޅާ އަބްދުއްރަހީމް ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވާ މަނިކުފާނު މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގެންނެވުނީ މާ ބިޒީފުޅުވުމުން ކަމަށް ބުނުއްވާނީތޯއެވެ. ނޫނީ ރައްޔިތުން ލައްވާ މަނިކުފާނު "އުނބަށް ޖެއްސެވީއޭ" ބުނެ ރައްޔިތުން މަނިކުފާނަށް މަލާމާތް ކުރުވާނެ ގޮތް މަގުފަހި ކުރުވާނީތޯއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް