ހުކުރު 22 ނޮވެންބަރު 2019
09 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 25
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:16
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:07
ދުނިޔެ - ޒިމްބާބްވޭގެ އިގްތިސާދީ ހާލަތު

ޒިމްބާބްވޭ އެންމެ ފަހުން ޕާސްޕޯޓަށް ވެސް ޖެހިއްޖެ!

  • އެ ގައުމުން ވަނީ ޑޮލަރާއި، ތެޔޮ އަދި ކާން ބޭނުންކުރާ ޕާން ތާށިވެފަ
  • ޕާސްޕޯޓް ހައްދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަންނާނެ ބޭރު ފައިސާއެއް ނެތް
  • ނަމްބަރު ބޯޑު ހަދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވާ ފައިސާވެސް ހަމަނުޖެހޭ

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 4 ޖުލައި 2019 | ބުރާސްފަތި 07:17 16,812

ޒިމްބާބްވޭގެ ޕާސްޕޯޓު: ޕާސްޕޯޓް އޮފީހުން ބުނަނީ އުފައްދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި ނެތްކަމަށް - ރޮއިޓަރސް

ޑޮލަރު މަދުވުމާއި ގުޅިގެން ޒިމްބާބްވޭއިން ޕާސްޕޯޓާއި އުޅަނދުފަހަރުގެ ނަމްބަރު ބޯޑު ހުސްވެ، އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން މިތަކެތި ހޯދަން އަހަރުތަކެއް ވެދާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން އަންގައިފިއެވެ.

ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އެ ގައުމުގައި ވެރިކަން ކުރި ރޮބަޓް މުގާބޭއަށް ފަހު ވެރިކަމަށް އައި އެމަރސަން ނަންގާވާގެ ވެރިކަމުގައި އިގްތިސާދަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކޮށްގެން ތިބި ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، މިހާތަނަށް އެއްވެސް ހެޔޮ ބަދަލެއް އައިސްފައި ނުވެއެވެ. އެގޮތުން އެ ގައުމުގެ އިގްތިސާދީ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވެ މިހާރު އެ ގައުމުން ވަނީ ޑޮލަރާއި، ތެޔޮ އަދި ކާން ބޭނުންކުރާ ޕާން ތާށިވެފައެވެ. އަދި ހަކަތަ ނުލިބުމާއި ގުޅިގެން އެ ގައުމުގައި 15 ގަޑި އިރު ވަންދެން ކަރަންޓު ކެނޑުމުގެ މައްސަލަ ވެސް ވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ.

މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ވަގުތީ ފައިސާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ އާރްޓީޖީއެސް ޑޮލަރު (ޒިމްބާބްވޭ ޑޮލަރު) އެ ގައުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ހަމައެކަނި ނަގުދު ފައިސާ ކަމަށް ނިންމާފައެވެ. މި ފިޔަވަޅުގެ ސަބަބުން އެ ގައުމުން ވަނީ ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން ގެންގުޅުނު "ޑޮލަރައިޒޭޝަން" (އަމިއްލަ ފައިސާގެ ބަދަލުގައި އެމެރިކާ ޑޮލަރު ގެންގުޅުން) ސިޔާސަތުތައް ބަދަލުވެ، އަމިއްލަ ފައިސާ ވަރުގަދަ ކުރަން ކުރާ މަސައްކަތަށް އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައެވެ.

ވެރިރަށް ހަރާރޭގައި ހުންނަ ޕާސްޕޯޓު އޮފީހުގެ ބޭރުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ފަތިހު ފަހެއް ޖެހީންސުރެ ޕާސްޕޯޓު ހޯދަން ކިއު ހަދާފައިވާ އިރު، އެ މީހުންގެ ލިޔެކިޔުން ބަލާ އަންނަން ދިން ތާރީހަކި 2022 ވަނަ އަހަރެވެ.

ޕާސްޕޯޓު ނުލިބިގެން އުޅެނީ އެ ތައްޔާރުކުރަން ބޭނުންވާ ހާއްސަ ކަރުދާހާއި ދެއްޔަކީ ބޭރުން އެތެރެކުރަން ޖެހޭ ތަކެއްޗަށް ވެފައި، އެ ގައުމުގައި ބޭރު އެތަކެތި ގަންނާނެ ބޭރު ފައިސާ ނެތުމުންނެވެ. އަދި އުޅަނދުފަހަރުގެ ނަންބަރު ބޯޑުވެސް ނުލިބިގެން އުޅެނީ އެތަކެތި ގެންނަ ޖަރުމަނުގެ ސަޕްލަޔަރަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ އެ ގައުމުގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުން ހަމަނުޖެހިގެންނެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް